تماشا کنید:بخش هایی از برنامه های تفریحی اردوی مشهد مقدس

[quote]در ادامه مجموعه کلیپ های حضور دربهشت با قسمت اول از برنامه های تفریحی که در اردوی مشهد مقدس مجموعه طلیعه داران ظهور برای اعضای شرکت کنده در خدمت شما هسیم . برای دیدن کلیپ های قبلی مجموعه حضور در بهشت ویژه اردوی مشهد مقدس ۹۵ به لینک زیر مراجعه کنید. [/quote]