چمن کردن حیاط دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین یکی از مدارس مرکز استعداد های ناب در راستای فراهم شدن فضای ایمن ورزش و نشاط برای دانش‌آموزان در هنگام تفریحشان اقدام به نصب چمن مصنوعی در حیاط مدرسه نمود.

چمن مصنوعی در مدارس به عنوان پوشش مناسب و ماندگار می‌تواند تغییرات ‏شگرف و چشم‌گیری را به همراه داشته باشد و موجب پیدایش شادی و پویای هر چه بیشتر در مدارس گردد.‏

 

پویایی حیاط مدارس که این روزها به عنوان یک اصل به آن توجه شده و در دستور کار مدارس قرار گرفته به رشد علمی و ‏عملی دانش‌آموزان کمکهای شایانی خواهد کرد و به دنبال آن رضایت دانش‌آموزان را از مدرسه‌شان به همراه خواهد ‏داشت.