بایگانی برچسب برای: طرح شهید بهشتی

دومین دوره طرح تربیتی شهید بهشتی مسجد حجازی

دومین دوره طرح تربیتی شهید بهشتی  مسجد حجازی با موضوع زن در ن…

انتخاب هیئت امنای طرح شهید بهشتی

در پی برگزاری دومین جلسه مجمع عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور ، 12…