لیست مراکز خدماتی رفاهی طرف قرارداد

[tab]
[tab_item title=”اغذيه”]

[/tab_item]
[tab_item title=”پوشاک”]

 

 

[/tab_item]
[tab_item title=”تحصيلي / فرهنگي”]

 

[/tab_item]
[/tab]

 

[tab]
[tab_item title=” لوازم منزل/ ورزشي/ اسباب بازي”]

[/tab_item]
[tab_item title=”خدماتي/تعميراتي/ لوازم ماشين”]

 

 

[/tab_item]
[tab_item title=”درماني / پزشکي”]

 

[/tab_item]
[/tab]