گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء

[quote]هیئت انصار المهدی (عج) در مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی جلسه شریف حدیث کساء را با حضور دکتر حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار نمود . در ادامه با گزارش نصویری این برنامه با ما همراه باشید[/quote]

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/01.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/02.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/03.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/04.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/05.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/06.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/07.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/08.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/09.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/hadis-sharif-kasa-mehr/galery/010.jpg”]گزارش تصویری جلسه شریف حدیث کساء[/image_items]
[/image_slider]