برگزاری دوره پودمانی ویژه مبلغین موسسه رضوان معرفت

موسسه رضوان معرفت هفته گذشته دوره پودمانی با عنوان روش ها کلاس داری برای مبلغین خود برگزار نمود .

حجت اسلام و امسلمین محمد اسماعیلی مبارکه به عنوان کارشناس در این دوره حضور داشت .

 

موسسه رضوان معرفت یکی از مراکز مجموعه طلیعه داران ظهور می باشد . از جمله فعالیت های این موسسه می توان به انجام کارهای فرهنگی و تربیتی ویژه بانوان  و دختران در سطح شهر اهواز اشاره کرد.