هيئت نوجوانان محله و ويژگي هاي آن

هيئت تربيتي، جلسه اي برنامه ريزي شده و منظم است كه با حضور روحاني محل تشكيل مي شود . موضوعات قابل طرح در اين جلسات داراي دو محور اصلي است:

1- مسائل اخلاقي و ارزشي كه از سوي روحاني به عنوان مربي گروه مطرح مي گردد .

2- مسائل و مشكلات مورد ابتلا و نياز نوجوانان كه توسط خود آنان مطرح مي شود .

در اين جلسات هفتگي، خواسته ها، انتقادها، شكايت ها، طرح ها و سؤالات و پيشنهادهاي افراد در زمينه هاي اعتقادي، تربيتي، اخلاقي و حتي درسي و ورزشي مطرح مي گردد و براي هر كدام فرصتي پيش بيني مي شود تا همه نوجوانان بتوانند در مورد موضوعات و پيشنهادهاي مورد علاقه خود صحبت كنند و خواسته ها و آرزوهاي قلبي خود را در فضايي دوستانه و صميمي بيان كنند و از اين طريق احساسات خود را ابراز نمايند .

غالبا معضلات رواني و اخلاقي نوجوانان كه موجب گرفتاري و بروز رفتارهاي نامتعادل و نابهنجار در سطح جامعه، محله و خانه مي شود، با برگزاري و استمرار چنين جلساتي كم و يا حل مي شود .

با هدايت و راهنمايي روحاني به عنوان مربي آشنا و صالح، به تدريج خود نوجوانان با نظارت و حضور روحاني اداره جلسات را بر عهده مي گيرند . در اين جلسات روحاني تنها راهنما و هدايتگر بحث ها است.

اگر اين جلسات با برنامه ريزي قبلي و ارائه بينش صحيح توسط روحاني و مربي آگاه، دلسوز و خبره، در فضايي دوستانه و صميمي تشكيل گردد و به طور صحيح هدايت و رهبري شود، در رشد روحيه اجتماعي و شخصيت نوجوانان سهم بسزايي دارد و در ارتقاي سطح بينش و تحول فكري و رفتاري آنان بسيار مؤثر است .

اصولا هدايت و رهبري مؤثر روحاني، جلسات را به سوي راه حل هاي مناسب و مصلحت آميز سوق مي دهد و با ايجاد فضايي باز و احترام متقابل در بحث و گفت و گو، موجب ايجاد حس ارزشمندي و دست يابي به عزت نفس نوجوانان مي گردد .

اهداف هیئت و جلسات نوجوانان

1- ايجاد حس رقابت مثبت در كارها و فعاليت هاي مذهبي در قالب جلسات و گروه هاي تربيتي .

2- تقويت ارزش هاي مذهبي و درون سازي مفاهيم مربوط به اين ارزش ها .

3- آموزش عمل تكريم شخصيت به نوجوانان و ايجاد حس احترام متقابل و تقويت عزت نفس .

4- مشاركت دادن و فعال كردن همه اعضاي هيئت و گروه هاي تربيتي و ايجاد انگيزه در آنان براي فعاليت هاي اعتقادي و تربيتي .

5- بالا بردن سطح فكري و فرهنگي نوجوانان با استفاده از تجربيات عيني دوستان و همسالان و هم هيئتي ها در پرتو مباحثه و مناظره .

6- بررسي، ارزيابي و نقد صحيح افكار، نظريه ها، رفتارها و خلقيات نوجوانان، در جمعي دوستانه و صميمي و توسط خود آنان براي اصلاح آن ها .

7- آشنا كردن نوجوانان با توطئه هاي سياسي و راه هاي تهاجم فرهنگي، به منظور پيش گيري و مقابله با آسيب هاي رواني ناشي از انحرافات اخلاقي و عقيدتي .

8- جهت دهي مثبت به احساسات و دادن دل گرمي به نوجوانان به منظور ايجاد توانايي و قدرت تحمل انتقاد در آنان .

9- تعميق بينش و پايه ريزي تفكر صحيح در نوجوانان براي مقابله با آسيب هاي رواني و فرهنگي كه ممكن است در سنين بالاتر گريبانگير آن ها شود .

10- ايجاد روحيه هم فكري و مشورت در كارها و نشان دادن آثار مثبت مشورت، خصوصا در پخته شدن افكار خام.

11- شناخت مشكلات فكري و رواني نوجوانان و رفع آن ها از طريق تامين خواسته ها و نيازهاي طبيعي و به حق آنان در حد امكان .

12- پيش گيري از بروز تعارضات و كينه توزي ها در بين نوجوانان محل .

13- ايجاد زمينه اي براي شنيدن حرف هاي ناگفته و اظهار نظرهاي ناشنيده نوجوانان .

14- تمرين سخن گفتن در جمع و توانايي اظهار نظر و از بين بردن واهمه نوجوانان از طرح نظريات خود در جمع نوجوانان و روحاني محل .

15- اجراء راه حل هاي تجربه شده اعضاء هيئت در جلوگيري از ترك تحصيل و يا انحراف اخلاقي نوجوانان محله و زمينه سازي براي ادامه تحصيل نوجواناني كه ترك تحصيل كرده اند .

برنامه هیئت

1- حداقل يك جلسه در هفته با شركت روحاني و همكاري فعال نوجوانان برگزار شود .

2- مجموعه جلسات بحث هيئت با توجه به اوقات فراغت و ايام تحصيلي نوجوانان برنامه ريزي شود و هفته هاي امتحاني حذف و ساير هفته ها جبران شود .

3- به عنوان آموزش غير حضوري جزوات و يا كتاب هايي كه براي روشن كردن بحث جلسه بعد مفيد است معرفي و يا در اختيار نوجوانان قرار داده شود .

4- جهت تحريك حس رقابت و تشويق نوجوانان، حداقل هر دو ماه يك بار مسابقه اي تربيتي به صورت حضوري و يا غير حضوري در بين آنان برگزار شود .

5- در ايام سوگواري، حتما چند دقيقه آخر جلسه به مداحي يكي از نوجوانان و يا مداحي كه دعوت مي شود اختصاص داده شود .

6- در سال حداقل يك بار در صورت امكان به اردوئي مناسب در خارج از شهر محل اقامت خود برده شوند .

7- در مورد موضوعاتي كه از قبل توسط روحاني برنامه ريزي و مشخص مي شود به جهت مسافرت ها و تعطيلي جلسات و امتحانات درسي نوجوانان، نبايد براي ماه هاي تعطيل برنامه ريزي كرد، بلكه براي چنين زمان هايي بايد فرصت را خالي گذاشت .

8- به عنوان مثال، موضوعات كلي برنامه نه ماهه جلسات هيئت مي تواند به قرار زير باشد .(كه البته هم قابل تغيير است و هم كم و زياد شدن)

1 . فروردين: نظم و انضباط

2 . ارديبهشت: دوري از بدي ها و كسب فضيلت ها

3 . خرداد: عزت نفس و احترام متقابل

4 . تير: صبر و تحمل و حسن خلق

5 . مرداد: كار نيك، عبادت و تقوي

6 . شهريور: اعتماد به نفس، مسؤوليت پذيري

7 . مهر: روحيه جمعي، انفاق و تعاون

8 . آبان: قناعت و دوري از اسراف

9 . آذر: استفاده از فرصت و نحوه برنامه ريزي

لازم است موضوعاتي كه عمدتا خود دانش آموزان نوجوان با آن دست به گريبانند مطرح و درباره آن بحث و نتيجه گيري شود .

نحوه اجراي جلسات هيئت

1- موضوع جلسه هيئت از طريق نصب در تابلو اعلانات يا اعلام در پايان جلسه قبل و يا نصب بر روي درِ نانوايي محله يا يكي از مغازه هاي پر رفت و آمد اعلام شود .

2- قبلا از نوجوانان خواسته شود تا در مورد موضوعات و دستور جلسه بينديشند و نظرها و طرح هايشان را در دفترچه اي يادداشت نمايند .

3- كليه اعضاي هيئت با حق مساوي در جلسه شركت كنند .

4- از همه نوجوانان محل نظرخواهي شود و به همه فرصت برابر داده شود تا نظرات خود را مطرح كنند .

5- در موضوعاتي كه از پيچيدگي خاصي برخوردار است لازم است از افراد خواسته شود به صورت گروهي درباره آن موضوع تبادل نظر كنند . در اين صورت بايد نتيجه مذاكرات گروهي در اختيار نمايندگان گروه هاي ديگر قرار داده شود تا بقيه نوجوانان نيز درباره آن اظهار نظر كنند (درباره اين گروه ها در بحث «اصول اجرايي گروه هاي تربيتي » بحث خواهيم كرد) .

6- بايد زمينه را طوري فراهم كرد كه همه در تصميم گيري ها مشاركت جويند و خود، راه حل مشكلاتشان را پيدا نمايند .

7- توسط رئيس جلسه از منازعه لفظي بين افراد جلوگيري شود و افراد به بازگو كردن ديدگاه هايشان دل گرم شوند .

8- در هر جلسه، افرادي که به عنوان مسئول اجرای جلسه مشخص می شوند و هر چند وقت يك بار تغيير كنند.

9- وقتي پيشرفت گفت و گوها در جلسات متوقف مي شود، توسط روحاني بر روي نكات يقيني و موضوعات مورد پذيرش همه نوجوانان تاكيد شود و از آن جا بحث ادامه داده شود .

10- روحاني به عنوان مربي جلسه نبايد بدون جهت از فردي طرفداري و يا با كسي مخالفت كند .

11- اگر روحاني در كنار ساير نوجوانان و به صورت حلقه وار بنشيند، در ايجاد فضاي صميميت و احساس برابري و برقراري ارتباط سازنده و موثر بسيار مفيد خواهد بود .

12- گاهي اوقات، موضوع مورد بحث، نياز به اطلاعات تخصصي تري دارد كه در اين صورت مي توان فرد مطلعي را با اطلاع قبلي به عنوان ميهمان دعوت كرد تا در بحث گروهي هيئت شركت كند . اين امر به تنوع و جاذبه جلسات مي افزايد .

13- هدايت مسير گفت و گوها و جمع بندي مطالب، بر عهده روحاني است . او در هنگام بحث به عنوان يك راهنماي خوب عمل مي كند .

اصول اجرايي گروه هاي تربيتي در هيئت محله

گروه هاي تربيتي، زير مجموعه هيئت محله خواهند بود . در مورد نحوه تشكيل و اداره اين گروه ها، نكات زير قابل توجه است:

1- با تقسيم متعادل نوجوانان قوي و ضعيف(آهسته گام) در گروه هاي ده و يا پانزده نفره، مي توان گروه هاي تربيتي هيئت را تشكيل داد .

تشكيل اين گروه ها براي رفع اشكالات عقيدتي و افزايش فعاليت نوجوانان بسيار مفيد است، چرا كه به اين ترتيب، هم نوجوانان قوي احساس وجود خواهند كرد و هم نوجوانان ضعيف و آهسته گام از طريق تفاهم اخلاقي با همسالان خود، احساس ارزش و عزت نفس نموده و اخلاق اسلامي را به شيوه بهتري فرا خواهند گرفت .

2- ارشد تربيتي با پيشنهاد اعضاي گروه و نظر نهايي روحاني تعيين مي گردد . (ارشد باید فردی با اخلاق و توانایی اداره ی یک جلسه گروهی را داشته باشد )

3- در گروه هاي تربيتي، روحاني فقط انتقال دهنده معلومات نيست، بلكه نقش مديريت، رهبري و هماهنگي بين ارشد ها و گروه هاي تربيتي را نیز بر عهده دارد .

4- از آن جا كه ارشد ها در جلسات بحث گروهي، نحوه اداره جلسه و همفكري صميمانه را با همسالان خود تمرين كرده اند و به خوبي مي توانند بين اعضاي گروه خود تفاهم ايجاد كنند، نقش وحدت بخشي را در گروه ايفا خواهند كرد .

5- ارشد ها مسئول اداره جلسه قرائت قرآن، پیگیری اعضای گروه برای حضور در جلسات و محوریت بحث و گفتگوهای موضوعات هیئت؛ درون گروه است.

6- ارشدها در هفته یک روز را با روحانی جلسه تشکیلاتی دارند تا به برنامه ریزی برای برنامه های هیئت بپردازند و موقعیت مناسبی است تا روحانی مفاهیم دینی و تربیتی بیشتری را به آنها انتقال دهد.

7- بايد فضايي ايجاد كرد كه نوجوانان بتوانند ضمن تلاش شخصي براي رسيدن به اهداف گروه و آشنايي با علوم اسلامي، به رقابت سالم با يكديگر بپردازند.

8- چنانچه موضوع جلسه هيئت گسترده باشد، با اين روش، هر گروه مي تواند در يك زمينه از موضوع، مطالعه و بررسي و مباحثه داشته باشد و در پايان، ارشدها يافته هاي خود را جمع بندي نموده و در اختيار روحاني قرار مي دهند تا او نيز با جمع بندي نهائي در اختيار همه اعضاء هيئت قرار دهد .

عوامل و امكانات اجرا:

1- يك نفر روحاني با كمك يك نفر مربي پرورشي خوش ذوق يا شخص ديگري( دانشجو یا طلبه) كه مورد علاقه نوجوانان در مسجد و محل باشد .

2- محلي غير از مدارس و كلاس درس به صورتي كه بتوان در آن مكان به صورت حلقه وار نشست و بحث و گفت و گو كرد . ترجيحا اين مكان متعلق به مسجد و حسینیه و مناسب با روحيات نوجوانان بوده و در ساعت تشكيل جلسه به صورت اختصاصي در اختيار گروه باشد .

3- يك نفر نيروي فرهنگي و اجرایی جهت پي گيري و فراهم نمودن امكانات و هماهنگي هاي لازم (دعوت ها، خريد ابزار و وسايل مورد نياز، محافظت از فضاي اجراي جلسات هنگام تشكيل آن ها، اجراي تصميمات لازم در غياب روحاني و ثبت درآمدها و هزينه هاي هيئت).

4- يك عدد فايل و مقداري پوشه و مكاني مناسب جهت استفاده از آن در نزديكترين محل به برگزاري جلسات، مثلا در قسمت فرهنگي مسجد و . . .

5- يك دستگاه بلندگو با امكانات لازم جهت استفاده هاي متعدد و مكاني جهت نگهداري آن .

6- وسایل تزیینات مراسم مانند چند دسته گل پلاستيكي زيبا، چند عدد پرچم مشكي يا رنگي و شاد، حداقل 20 عدد لامپ رنگي و يك تابلو مناسب با پايه .

7- مشخص کردن بودجه اي مناسب جهت هزينه اياب و ذهاب روحاني و افرادي كه دعوت مي شوند، چاپ كارت شناسايي اعضاء هيئت، چاپ اوراق و جزوات مسابقات و اعلاميه هاي لازم، خريد جوايز مختصر ماهانه و سه جايزه مهم سالانه جهت ايجاد رقابت در بين گروه ها و . . .

8- يك عدد تخته وايت برد با ماژيك، يك عدد صندلي و در صورت امكان يك عدد ميز كوچك و مناسب همراه با چند رحل قرآن و چند جلد كلام الله مجيد .

9- حدود 50 جزوه دعا كه جامع ادعيه ائمه عليهم السلام باشد

پی نوشت:

اقتباس مختصری از مجله مبلغان ش 18