نوشته‌ها

همایش والدین مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی(رض)

جلسه ی هماهنگی دوره ی تابستانه مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی(رض) با حضور والدین اعضای طرح بچه های بهشت برگزار خواهد شد.

این برنامه روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۹۴ ساعت ۱۹:۴۵ در مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی(رض) ، پیرامون نکاتی با موضوعات : تربیت فرزند ، تشریح اهداف برگزاری دوره تابستانه ، هزینه های دوره ، ارتباط حضوری با والدین ، و در جریان قرار گرفتن خانواده ها با برنامه های اجرایی و تربیتی مسجد و بیان نقطه نظرات والدین برگزار خواهد شد  .

جلسه ی والدین

جلسه ی والدین