گزارش‌تصویری جلسه تکنیک ارتباط با فرزند همایش خانواده موفق

اولین جلسه از سری جدید همایش خانواده موفق، موسسه فرهنگی طلیعه داران ظهور با موضوع تکنیک ارتباط با فرزند در سالن آمفی تأتر مخابرات در تاریخ جمعه مورخ 95/09/19 برگزار گردید. در ادامه با گزارش تصویری این جلسه با ما همراه باشید.

 

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/01.jpg”] گزارش تصویری تکنیک ارتباط با فرزند[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/02.jpg”] گزارش تصویری تکنیک ارتباط با فرزند[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/03.jpg”] گزارش تصویری تکنیک ارتباط با فرزند[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/azar/04.jpg”] گزارش تصویری تکنیک ارتباط با فرزند[/image_items]
[/image_slider]