برگزاری بازارچه خیریه در ایام پایانی سال 96 |دبیرستان استعداد های ناب صالحین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دبیرستان استعداد های ناب صالحین در روز های پایانی سال 96 بازراچه خیریه ای با هدف کمک به نیازمندان محله با همکاری دانش آموزان و والدین برگزار نمود.

بر اساس این گزارش تقریباً حدود 20 غرفه شامل محصولات فرهنگی و خوارکی در این بازارچه حضور داشتند که در پایان بازراچه بخشی از سود حاصل از فروش محصولات جهت کمک به نیازمندان جمع آوری می شود.

دست آورد برگزاری این چنین برنامه های در محیط مدرسه آشنایی دانش آموزان بافضای کسب وکار ایجاد روحیه ی صدقه دادن وکمک به نیازمندان می باشد.