نوشته‌ها

گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز طرح بچه های بهشت

[quote]هفته اول دوره متمرکز تابستانه بچه های بهشت با تمام نکات مثبت و منفی که داشت به پایان رسید. همانطور که در خبر “شروع اولین روز دوره تابستانه ”  گفته شد ، جمع بندی هفته اول دوره هم مورد رضایت کادر اجرایی و تربیتی و هم مورد شگفتی و خاطره انگیز ، برای اعضای شرکت کنده طرح بچه های بهشت مجموعه طلیعه داران ظهور در اولین دوره متمرکز تابستانه بود . در ادامه با گلچینی از بهترین تصاویر هفته اول با ما همراه باشید.[/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/01.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/02.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/03.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/04.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/05.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/06.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/07.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/08.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/09.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/kelas-doretabestane-95/010.jpg”]گلچین تصاویر هفته اول دوره متمرکز تابستانه  [/image_items]
[/image_slider]

[quote]تمام تلاش ما جلب رضایت شما و اطلاع رسانی هرچه بهتر و سریعتر اخبار مجموعه طلیعه داران ظهور به شما اعضای محترم سایت می باشد . در پایان ما را با نظرات و پیشنهادات خود یاری رسانید.[/quote]