بایگانی برچسب برای: کارگروه تبلیغ

اولین جلسه کارگروه تبلیغ

برگزاری اولین جلسه کارگروه تبلیغ

اولین جلسه کارگروه تبلیغ موسسه رضوان در تاریخ 9 آبان ماه با حضور مدیریت محترم موسسه طلیعه داران ظهور  در ساختمان موسسه رضوان معرفت برگزار شد.