نوشته‌ها

گزارش و تصویر همایش خانواده مسجد بلال

جلسه ی هماهنگی دوره ی تابستانه مسجد بلال با حضور والدین اعضای طرح بچه های بهشت برگزار شد.

این برنامه روز جمعه ۸خرداد ماه ۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مسجد بلال شهرک شهید رجایی ، پیرامون نکاتی با موضوعات : تربیت فرزند ، تشریح اهداف برگزاری دوره تابستانه ، هزینه های دوره ، ارتباط حضوری با والدین ، و در جریان قرار گرفتن خانواده ها با برنامه های اجرایی و تربیتی مسجد و بیان نقطه نظرات والدین برگزار گردید .

همایش خانواده مسجد بلال

همایش خانواده مسجد بلال

جلسه ی هماهنگی دوره ی تابستانه مسجد بلال با حضور والدین اعضای طرح بچه های بهشت برگزار خواهد شد.

این برنامه روز جمعه ۸خرداد ماه ۹۴ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مسجد بلال شهرک شهید رجایی ، پیرامون نکاتی با موضوعات : تربیت فرزند ، تشریح اهداف برگزاری دوره تابستانه ، هزینه های دوره ، ارتباط حضوری با والدین ، و در جریان قرار گرفتن خانواده ها با برنامه های اجرایی و تربیتی مسجد و بیان نقطه نظرات والدین برگزار خواهد شد  .

khanevade-va-tarbiat-m-57

همایش خانواده مسجد بلال