نوشته‌ها

اولین کارگاه روابط زوجین مرکز خانواده موفق برگزار شد

مرکز خانواده موفق اولین کارگاه روابط زوجین خود را با عنوان مهارت های ارتباطی برگزار کرد

 

مرکز خانواده موفق بعد از اینکه در سال گذشته کارگاه تربیت فرزند را با موفقیت برگزار کرد . در سال جاری تصمیم به برگزاری کارگاه روابط زوجین گرفت.

 

کارگاه های خانواده موفق در چهار جلسه تنظیم شده است که شامل:

جلسه اول

مهارت های ارتباطی

جلسه دوم

آنچه زن ها از مرد ها باید بدانند

جلسه سوم

آنچه مردها از زن ها باید بدانند

جلسه چهارم

روابط عاطفی زوجین

 

مهارت های ارتباطی عنوان اولین کارگاه روابط زوجین می باشد که در تاریخ جمعه 22 بهمن ماه برای بیش از 20 خانواده متقاضی برگزارشد.

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/01.jpg”] کارگاه روابط زوجین | مهارت های ارتباطی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/02.jpg”] کارگاه روابط زوجین | مهارت های ارتباطی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/03.jpg”] کارگاه روابط زوجین | مهارت های ارتباطی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/04.jpg”] کارگاه روابط زوجین | مهارت های ارتباطی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/khanevde/95/kargah/ravabet-zojeyean/05.jpg”] کارگاه روابط زوجین | مهارت های ارتباطی[/image_items]
[/image_slider]