نوشته‌ها

دوره علمی ویژه مربیان تربیتی موسسه طلیعه‌داران ظهور

اولین دوره علمی با موضوع عوامل تقویت نفس در نوجوانان در روز چهارشنبه مورخ 93/12/06 در مجتمع مجموعه طلیعه‌داران ظهور با حضور حجت‌الاسلام دکتر جدیری برای مربیان تربیتی مجموعه برگزار شد.

حجت‌الاسلام کسایی در خصوص این دوره گفتند: این اولین دوره با رویکردی جدید می‌باشد که برای مربیان تربیتی مجموعه طلیعه‌داران ظهور که شامل مسئول مساجد (شعبه) سرگروه‌های حلقه‌های تربیتی می‌باشند. برگزار گردیده شد.

ایشان افزودند: به امید خدا جلسه بعدی این دوره با موضوع مبانی و روش‌های تربیتی با حضور حجت‌الاسلام رجایی در تاریخ 93/12/19 برگزار می‌گردد.