بایگانی برچسب برای: مراسم اعکتاف سال 96

برنامه اعتکاف مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ هرساله بسی…