نوشته‌ها

مراسم احیای شبهای قدر مسجد بلال

همزمان با فرارسیدن لیالی قدر ، مسجد بلال شهرک شهید رجایی (سپیدار) مراسم احیاء و دعا برگزار می نماید .

زمان و مکان ، شبهای قدر از ساعت ۲۲ در مسجد بلال

مراسم احیای شبهای قدر مسجد بلال

مراسم احیای شبهای قدر مسجد بلال

مراسم احیای شبهای قدر مسجد بلال