بایگانی برچسب برای: محلاتی

اردوی تفریحی ، آموزشی و نظامی ویژه طرح بچه‌های بهشت

در اویل اسفندماه اردوی دوروزه‌ای برای 150 نفر از اعضای طرح بچ…