بایگانی برچسب برای: قران کریم

قرآن کریم با خط واضح

توضیحات در دهه های اخیر به دلایل متعددی رسم الخط قرآنی ایرانی به حاشیه ر…