بایگانی برچسب برای: طلبه و روحانیت

غفلت از هدف؛ آفت طلاب‏

اگر طلبه‏ ى امروز ما به درس خواندن بى‏ اعتنایى کند، یا به دیان…