نوشته‌ها

کتاب ” طرح تربیتی بچه های بهشت ” منتشر شد

کتاب ” طرح تربیتی بچه های بهشت ” منتشر شد

ketabe bachehaye behesht 94-1

موسسه فرهنگی تربیتی طلیعه داران ظهور اهواز با استفاده از قریب به 15 سال تجربه فعالیتهای تربیتی و فرهنگی ، پس از یک دوره ی 5ساله پژوهشی ، سه طرح تربیتی را تدوین نمود .

طرح بچه های بهشت ویژه ی نوجوانان 12 تا 14سال

طرح انصارالمهدی (عج) ویژه ی نوجوانان 15 تا 18 سال

طرح شهید بهشتی ویژه ی جوانان 19 تا 25 سال

پس از تدوین ادوار تربیتی ، همکنون سیر آموزشی و تربیتی طرح ها به صورت چند جلد کتاب و جزوه های مرتبط گردآوری گردید .

* کتاب طرح تربیتی بچه های بهشت

* کتاب طرح تربیتی انصارالمهدی (عج)

* کتاب بازیهای اردویی و گروهی

* جزوه علوم قرآنی

* جزوه حفظ آیات موضوعی

* جزوه قصه های قرآنی 1 و 2 و 3

* جزوه تفسیر قرآن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6

* جزوه احکام مبتلا به 1 و 2

* جزوه اخلاق عملی

کتاب ” طرح تربیتی بچه های بهشت ” معرف طرحی است که در سه بخش و 6سطح شش ماهه برنامه ریزی و تدوین شده . بخش اول به برنامه ها و اهداف تربیتی آموزشی پرداخته ، و در بخش دوم ، محتوا و روشهای آموزشی طرح بررسی شده و در بخش سوم به نظام تشکیلاتی و فرهنگی مسجد پرداخته است .

این کتاب ، ویژه ی مربیان تربیتی و با هدف تهیه ی محتوا برای حلقه های تربیتی مساجد و فعالیتهای فرهنگی که تناسب خاصی با مدارس دارد تهیه و به چاپ رسیده .

هدف نهایی از این طرح های تربیتی و کتب ، تربیت انسان صالح ، مجاهد و بصیر است که در تنظیم اهداف تربیتی هر طرح مد نظر قرار گرفته است .  امید است که بتواند مربیان تربیتی را در جهت رسیدن به آرمانهای فرهنگی تربیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک نماید .

***

جهت تهیه کتب و جزوات و محصولات رسانه ای می توانید از طریق

تلفن همراه:         09168151562

تلفن موسسه:    5533325-0613

اقدام نمایید.

[subscribe2]