نوشته‌ها

بازدید هیئت شورای هماهنگی مساجد آبادان

مجموعه طلیعه داران ظهور روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه میزبان هیئتی متشکل از نمایندگان شورای هماهنگی مساجد شهرستان آبادان بود که به جهت استفاده از تجربیات و آشنایی با فعالیتهای مجموعه آمده بودند .

shovraye hamahangi abadan 94-1