نوشته‌ها

گلچین تصاویر شبی با شهدا

[quote]هیئت انصار المهدی (عج) سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۹در ویژه برنامه شبی با شهدا آیین وداع و قرائت دعای توسل در کنار پیکر مطهر و پاک ۶۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در معراج شهدای اهواز پادگان شهید محمودوند برگزار نمود . [/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/01.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/02.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/03.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/04.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/05.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/06.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/07.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/08.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/09.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/010.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/011.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/012.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/013.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[/image_slider]