بایگانی برچسب برای: شخنرانی دکتر دانایی فر

برگزاری جلسه شریف حدیث کساء با حضور سفیر ایران در عراق

  [quote]هیئت انصار المهدی (عج) ،موسسه طلیعه داران ظهور جلسه …