بایگانی برچسب برای: دومین جلسه دوره تربیت سرگروه برگزار شد

دومین جلسه دوره تربیت سرگروه برگزار شد

بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه دوره تربیت سرگروه در سال جد…