نوشته‌ها

برگزاری دوره های علمی مبلغین طرح رضوان

دوره های علمی طرح رضوان ویژه مبلغین موسسه رضوان معرفت برگزار می گردد

این دوره ها در چهار ترم تحصیلی می باشند که جلسه بعدی این دوره در تاریخ های ۲۲و ۲۳ آبان ماه با حضور حجت الاسلام اسماعیلی از اصفهان در ساختمان موسسه رضوان معرفت برگزار می گردد.