بایگانی برچسب برای: دوره تربیت مربی

اولین جلسه دوره تربیت سرگروه برگزار شد

بسم الله الرحمن الرحیم اولین جلسه دوره تربیت سر گروه از منتخب…