بایگانی برچسب برای: دوره تربیت مبلغ طرح رضوان معرفت

طرح رضوان معرفت

اولین جلسه دوره تربیت مبلغ طرح رضوان معرفت

بسم الله الرحمن الرحیم اولین جلسه دوره تربیت مبلغ طرح رضوان م…