بایگانی برچسب برای: دعای عرفه 94

نماهنگ دعای عرفه ۹۴

مراسم نورانی و روحانی دعای عرفه امسال همزمان با شهرهای  سراسر کشور د…