بایگانی برچسب برای: دبیرستان استعداد های ناب صالحین

جلسه شورای دبیران دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

اولین جلسه ی  شورای دبیران دبیرستان استعداد های ناب صالحین ، مورخ 98/7/14 در نمازخانه ی دبیرستان برگزار شد.