بایگانی برچسب برای: جلسه هم اندیشی کادر موسسه

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی کادر مجموعه طلیعه داران ظهور

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، چهارشنبه 8 آبان ماه ج…