نوشته‌ها

برگزاری جشن خودکار | دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان در تاریخ 22 اسفند ماه 96 با برگزاری جشن خودکار ، مداد های خود را کنار گذاشتند و خودکار نویسی را تجربه کردند.

 

بر اساس این گزارش دانش آموزان با دریافت یک بسته شامل خودکار و دفترچه یادداشت که در آن می توانند اولین نامه به مادر، پدر، رهبر، دشمنان اسلام، دوست و …. را بنویسند ، نوشتن با مداد را کنار گذاشته و با علم به این موضوع که پس از این، کمتر باید اشتباه کنند، خودکار را به دست خواهند گرفت.

جشن خودکار

هدف از برگزاری جشن خودکار، تداعی این موضوع در ذهن بچه هاست که همزمان با کنار گذاشتن مدادو به دست گرفتن خودکار، درنظر داشته باشند که آنها نیزدر سن 9 سالگی باید بیشتر مراقب رفتارهای خود باشند و به مرور بیاموزند که شاید همیشه نتوانند با یک پاک کن اشتباهات خود را پاک کنند .

 

 

برگزاری جشن خودکار ویژه مقطع سوم ابتدایی دبستان بهشت قرآن

دانش آموزان سوم ابتدایی دبستان دخترانه بهشت قرآن با برپایی جشن خودکار، با مدادهای خود خداحافظی کرده و خودکار نویسی را تجربه کردند.

جشن خودکار

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ معلم پایه سوم دبستان دخترانه بهشت قرآن در اهواز، گفت: طبق عرف آموزش و پرورش، دانش آموزان در اواسط سال تحصیلی پایه سوم دبستان، مداد را به کنار گذاشته و نوشتن با خودکار را آغاز می کنند.

جشن خودکار

دانش آموزان این پایه با دریافت یک بسته شامل خودکار و دفترچه یادداشت که در آن اولین نامه به مادر، پدر، رهبر، دشمنان اسلام، دوست و …. نوشته شود به صورت نمادین، نوشتن با مداد را به کنار گذاشته و با علم به این موضوع که پس از این، کمتر باید اشتباه کنند، خودکار به دست می گیرند.

 

جشن خودکار

ایشان افزودن: هدف ما از این برگزاری جشن خودکار ، تداعی این موضوع در ذهن بچه هاست که همزمان با کنار گذاشتن مداد و به دست گرفتن خودکار، درنظر داشته باشند که آنها نیز در سن 9 سالگی باید بیشتر مراقب رفتارهای خود باشند و به مرور بیاموزند که شاید همیشه نتوانند با یک پاک کن اشتباهات خود را پاک کنند.[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/04.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/05.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/06.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/07.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/08.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/09.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/010.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/010.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/011.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/011.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/012.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/012.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/013.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/013.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/014.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/014.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/015.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/015.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/016.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/016.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/017.jp” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/017.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/madrese/96/jashn-khodkar/03.jpg”] جشن خودکار [/image_items]
[/image_slider]