نوشته‌ها

تقدیر از کادر تربیتی مجموعه طلیعه داران ظهور

با توجه به پایان سال کاری ۹۲-۹۳ و آغاز سال کاری جدید از مهر ماه ۹۳ در نشست صمیمانه ای از کادر تربیتی مجموعه به پاس زحمات یک ساله تقدیر به عمل آمد.

در زیر تصایری از این نشست آورده شده است.

مراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعه

مراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعه مراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعهمراسم تقدیر از کادر تربیتی مجموعه