بایگانی برچسب برای: بازارچه کارآفرینی

برگزاری بازارچه کارآفرینی در دبستان بهشت صابرین

/
امروزه برای پرورش نسلی كارآمد كه بتواند آینده روشنی را رقم زند، باید به …