نوشته‌ها

افطاری ساده مسجد حجازی در ماه رمضان

تقویت و گسترش سبک زندگی اسلامی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و یکی از زمینه های تشکیل تمدن نوین اسلامی است . در همین زمینه چندسالی است که ایشان در ماه‌های رمضان توصیه کرده‌اند که مردم از تشریفات افطار کم کنند و کمیّت ضیافت‌شوندگان را افزایش دهند و اطعام را به صورت همگانی و عمومی انجام دهند . در همین راستا مسجد حجازی اهواز در قالب طرح محله ی اسلامی ما اقدام به برپایی ایستگاه توضیع بسته های افطاری ساده در چند نقطه از محله های پادادشهر و خیابان سلطانی و نزدیکی مسجد ، با کمک نوجوانان طرح بچه های بهشت در چند شب از ماه مبارک رمضان ۹۴  نمود .