بایگانی برچسب برای: افتتاحیه دوره پاییزه مسجد ولی عصر

جلسه افتتاحیه دوره پاییزه

افتتاحیه دوره پاییزه مسجد ولی عصر کوی ترابری

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، چهارشنبه 10 مهر جلسه …