مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است

در صورت نیاز با مدرسه تماس بگیرید

لطفاً قبل ثبت نام به نکات زیر دقت نمایید

در صورتی که شهریه سال گذشته خود را به صورت کامل پرداخت نکرده اید، قبل از ثبت نام اینترنتی به مدرسه مراجعه نمایید.