هيئت نوجوانان محله و ويژگي هاي آن

هيئت تربيتي، جلسه اي برنامه ريزي شده و منظم است كه با حضور روحاني محل تشكيل مي شود . موضوعات قابل طرح در اين جلسات داراي دو محور اصلي است:

1- مسائل اخلاقي و ارزشي كه از سوي روحاني به عنوان مربي گروه مطرح مي گردد .

2- مسائل و مشكلات مورد ابتلا و نياز نوجوانان كه توسط خود آنان مطرح مي شود .

در اين جلسات هفتگي، خواسته ها، انتقادها، شكايت ها، طرح ها و سؤالات و پيشنهادهاي افراد در زمينه هاي اعتقادي، تربيتي، اخلاقي و حتي درسي و ورزشي مطرح مي گردد و براي هر كدام فرصتي پيش بيني مي شود تا همه نوجوانان بتوانند در مورد موضوعات و پيشنهادهاي مورد علاقه خود صحبت كنند و خواسته ها و آرزوهاي قلبي خود را در فضايي دوستانه و صميمي بيان كنند و از اين طريق احساسات خود را ابراز نمايند .

غالبا معضلات رواني و اخلاقي نوجوانان كه موجب گرفتاري و بروز رفتارهاي نامتعادل و نابهنجار در سطح جامعه، محله و خانه مي شود، با برگزاري و استمرار چنين جلساتي كم و يا حل مي شود .

با هدايت و راهنمايي روحاني به عنوان مربي آشنا و صالح، به تدريج خود نوجوانان با نظارت و حضور روحاني اداره جلسات را بر عهده مي گيرند . در اين جلسات روحاني تنها راهنما و هدايتگر بحث ها است.

اگر اين جلسات با برنامه ريزي قبلي و ارائه بينش صحيح توسط روحاني و مربي آگاه، دلسوز و خبره، در فضايي دوستانه و صميمي تشكيل گردد و به طور صحيح هدايت و رهبري شود، در رشد روحيه اجتماعي و شخصيت نوجوانان سهم بسزايي دارد و در ارتقاي سطح بينش و تحول فكري و رفتاري آنان بسيار مؤثر است .

اصولا هدايت و رهبري مؤثر روحاني، جلسات را به سوي راه حل هاي مناسب و مصلحت آميز سوق مي دهد و با ايجاد فضايي باز و احترام متقابل در بحث و گفت و گو، موجب ايجاد حس ارزشمندي و دست يابي به عزت نفس نوجوانان مي گردد .

اهداف هیئت و جلسات نوجوانان

1- ايجاد حس رقابت مثبت در كارها و فعاليت هاي مذهبي در قالب جلسات و گروه هاي تربيتي .

2- تقويت ارزش هاي مذهبي و درون سازي مفاهيم مربوط به اين ارزش ها .

3- آموزش عمل تكريم شخصيت به نوجوانان و ايجاد حس احترام متقابل و تقويت عزت نفس .

4- مشاركت دادن و فعال كردن همه اعضاي هيئت و گروه هاي تربيتي و ايجاد انگيزه در آنان براي فعاليت هاي اعتقادي و تربيتي .

5- بالا بردن سطح فكري و فرهنگي نوجوانان با استفاده از تجربيات عيني دوستان و همسالان و هم هيئتي ها در پرتو مباحثه و مناظره .

6- بررسي، ارزيابي و نقد صحيح افكار، نظريه ها، رفتارها و خلقيات نوجوانان، در جمعي دوستانه و صميمي و توسط خود آنان براي اصلاح آن ها .

7- آشنا كردن نوجوانان با توطئه هاي سياسي و راه هاي تهاجم فرهنگي، به منظور پيش گيري و مقابله با آسيب هاي رواني ناشي از انحرافات اخلاقي و عقيدتي .

8- جهت دهي مثبت به احساسات و دادن دل گرمي به نوجوانان به منظور ايجاد توانايي و قدرت تحمل انتقاد در آنان .

9- تعميق بينش و پايه ريزي تفكر صحيح در نوجوانان براي مقابله با آسيب هاي رواني و فرهنگي كه ممكن است در سنين بالاتر گريبانگير آن ها شود .

10- ايجاد روحيه هم فكري و مشورت در كارها و نشان دادن آثار مثبت مشورت، خصوصا در پخته شدن افكار خام.

11- شناخت مشكلات فكري و رواني نوجوانان و رفع آن ها از طريق تامين خواسته ها و نيازهاي طبيعي و به حق آنان در حد امكان .

12- پيش گيري از بروز تعارضات و كينه توزي ها در بين نوجوانان محل .

13- ايجاد زمينه اي براي شنيدن حرف هاي ناگفته و اظهار نظرهاي ناشنيده نوجوانان .

14- تمرين سخن گفتن در جمع و توانايي اظهار نظر و از بين بردن واهمه نوجوانان از طرح نظريات خود در جمع نوجوانان و روحاني محل .

15- اجراء راه حل هاي تجربه شده اعضاء هيئت در جلوگيري از ترك تحصيل و يا انحراف اخلاقي نوجوانان محله و زمينه سازي براي ادامه تحصيل نوجواناني كه ترك تحصيل كرده اند .

برنامه هیئت

1- حداقل يك جلسه در هفته با شركت روحاني و همكاري فعال نوجوانان برگزار شود .

2- مجموعه جلسات بحث هيئت با توجه به اوقات فراغت و ايام تحصيلي نوجوانان برنامه ريزي شود و هفته هاي امتحاني حذف و ساير هفته ها جبران شود .

3- به عنوان آموزش غير حضوري جزوات و يا كتاب هايي كه براي روشن كردن بحث جلسه بعد مفيد است معرفي و يا در اختيار نوجوانان قرار داده شود .

4- جهت تحريك حس رقابت و تشويق نوجوانان، حداقل هر دو ماه يك بار مسابقه اي تربيتي به صورت حضوري و يا غير حضوري در بين آنان برگزار شود .

5- در ايام سوگواري، حتما چند دقيقه آخر جلسه به مداحي يكي از نوجوانان و يا مداحي كه دعوت مي شود اختصاص داده شود .

6- در سال حداقل يك بار در صورت امكان به اردوئي مناسب در خارج از شهر محل اقامت خود برده شوند .

7- در مورد موضوعاتي كه از قبل توسط روحاني برنامه ريزي و مشخص مي شود به جهت مسافرت ها و تعطيلي جلسات و امتحانات درسي نوجوانان، نبايد براي ماه هاي تعطيل برنامه ريزي كرد، بلكه براي چنين زمان هايي بايد فرصت را خالي گذاشت .

8- به عنوان مثال، موضوعات كلي برنامه نه ماهه جلسات هيئت مي تواند به قرار زير باشد .(كه البته هم قابل تغيير است و هم كم و زياد شدن)

1 . فروردين: نظم و انضباط

2 . ارديبهشت: دوري از بدي ها و كسب فضيلت ها

3 . خرداد: عزت نفس و احترام متقابل

4 . تير: صبر و تحمل و حسن خلق

5 . مرداد: كار نيك، عبادت و تقوي

6 . شهريور: اعتماد به نفس، مسؤوليت پذيري

7 . مهر: روحيه جمعي، انفاق و تعاون

8 . آبان: قناعت و دوري از اسراف

9 . آذر: استفاده از فرصت و نحوه برنامه ريزي

لازم است موضوعاتي كه عمدتا خود دانش آموزان نوجوان با آن دست به گريبانند مطرح و درباره آن بحث و نتيجه گيري شود .

نحوه اجراي جلسات هيئت

1- موضوع جلسه هيئت از طريق نصب در تابلو اعلانات يا اعلام در پايان جلسه قبل و يا نصب بر روي درِ نانوايي محله يا يكي از مغازه هاي پر رفت و آمد اعلام شود .

2- قبلا از نوجوانان خواسته شود تا در مورد موضوعات و دستور جلسه بينديشند و نظرها و طرح هايشان را در دفترچه اي يادداشت نمايند .

3- كليه اعضاي هيئت با حق مساوي در جلسه شركت كنند .

4- از همه نوجوانان محل نظرخواهي شود و به همه فرصت برابر داده شود تا نظرات خود را مطرح كنند .

5- در موضوعاتي كه از پيچيدگي خاصي برخوردار است لازم است از افراد خواسته شود به صورت گروهي درباره آن موضوع تبادل نظر كنند . در اين صورت بايد نتيجه مذاكرات گروهي در اختيار نمايندگان گروه هاي ديگر قرار داده شود تا بقيه نوجوانان نيز درباره آن اظهار نظر كنند (درباره اين گروه ها در بحث «اصول اجرايي گروه هاي تربيتي » بحث خواهيم كرد) .

6- بايد زمينه را طوري فراهم كرد كه همه در تصميم گيري ها مشاركت جويند و خود، راه حل مشكلاتشان را پيدا نمايند .

7- توسط رئيس جلسه از منازعه لفظي بين افراد جلوگيري شود و افراد به بازگو كردن ديدگاه هايشان دل گرم شوند .

8- در هر جلسه، افرادي که به عنوان مسئول اجرای جلسه مشخص می شوند و هر چند وقت يك بار تغيير كنند.

9- وقتي پيشرفت گفت و گوها در جلسات متوقف مي شود، توسط روحاني بر روي نكات يقيني و موضوعات مورد پذيرش همه نوجوانان تاكيد شود و از آن جا بحث ادامه داده شود .

10- روحاني به عنوان مربي جلسه نبايد بدون جهت از فردي طرفداري و يا با كسي مخالفت كند .

11- اگر روحاني در كنار ساير نوجوانان و به صورت حلقه وار بنشيند، در ايجاد فضاي صميميت و احساس برابري و برقراري ارتباط سازنده و موثر بسيار مفيد خواهد بود .

12- گاهي اوقات، موضوع مورد بحث، نياز به اطلاعات تخصصي تري دارد كه در اين صورت مي توان فرد مطلعي را با اطلاع قبلي به عنوان ميهمان دعوت كرد تا در بحث گروهي هيئت شركت كند . اين امر به تنوع و جاذبه جلسات مي افزايد .

13- هدايت مسير گفت و گوها و جمع بندي مطالب، بر عهده روحاني است . او در هنگام بحث به عنوان يك راهنماي خوب عمل مي كند .

اصول اجرايي گروه هاي تربيتي در هيئت محله

گروه هاي تربيتي، زير مجموعه هيئت محله خواهند بود . در مورد نحوه تشكيل و اداره اين گروه ها، نكات زير قابل توجه است:

1- با تقسيم متعادل نوجوانان قوي و ضعيف(آهسته گام) در گروه هاي ده و يا پانزده نفره، مي توان گروه هاي تربيتي هيئت را تشكيل داد .

تشكيل اين گروه ها براي رفع اشكالات عقيدتي و افزايش فعاليت نوجوانان بسيار مفيد است، چرا كه به اين ترتيب، هم نوجوانان قوي احساس وجود خواهند كرد و هم نوجوانان ضعيف و آهسته گام از طريق تفاهم اخلاقي با همسالان خود، احساس ارزش و عزت نفس نموده و اخلاق اسلامي را به شيوه بهتري فرا خواهند گرفت .

2- ارشد تربيتي با پيشنهاد اعضاي گروه و نظر نهايي روحاني تعيين مي گردد . (ارشد باید فردی با اخلاق و توانایی اداره ی یک جلسه گروهی را داشته باشد )

3- در گروه هاي تربيتي، روحاني فقط انتقال دهنده معلومات نيست، بلكه نقش مديريت، رهبري و هماهنگي بين ارشد ها و گروه هاي تربيتي را نیز بر عهده دارد .

4- از آن جا كه ارشد ها در جلسات بحث گروهي، نحوه اداره جلسه و همفكري صميمانه را با همسالان خود تمرين كرده اند و به خوبي مي توانند بين اعضاي گروه خود تفاهم ايجاد كنند، نقش وحدت بخشي را در گروه ايفا خواهند كرد .

5- ارشد ها مسئول اداره جلسه قرائت قرآن، پیگیری اعضای گروه برای حضور در جلسات و محوریت بحث و گفتگوهای موضوعات هیئت؛ درون گروه است.

6- ارشدها در هفته یک روز را با روحانی جلسه تشکیلاتی دارند تا به برنامه ریزی برای برنامه های هیئت بپردازند و موقعیت مناسبی است تا روحانی مفاهیم دینی و تربیتی بیشتری را به آنها انتقال دهد.

7- بايد فضايي ايجاد كرد كه نوجوانان بتوانند ضمن تلاش شخصي براي رسيدن به اهداف گروه و آشنايي با علوم اسلامي، به رقابت سالم با يكديگر بپردازند.

8- چنانچه موضوع جلسه هيئت گسترده باشد، با اين روش، هر گروه مي تواند در يك زمينه از موضوع، مطالعه و بررسي و مباحثه داشته باشد و در پايان، ارشدها يافته هاي خود را جمع بندي نموده و در اختيار روحاني قرار مي دهند تا او نيز با جمع بندي نهائي در اختيار همه اعضاء هيئت قرار دهد .

عوامل و امكانات اجرا:

1- يك نفر روحاني با كمك يك نفر مربي پرورشي خوش ذوق يا شخص ديگري( دانشجو یا طلبه) كه مورد علاقه نوجوانان در مسجد و محل باشد .

2- محلي غير از مدارس و كلاس درس به صورتي كه بتوان در آن مكان به صورت حلقه وار نشست و بحث و گفت و گو كرد . ترجيحا اين مكان متعلق به مسجد و حسینیه و مناسب با روحيات نوجوانان بوده و در ساعت تشكيل جلسه به صورت اختصاصي در اختيار گروه باشد .

3- يك نفر نيروي فرهنگي و اجرایی جهت پي گيري و فراهم نمودن امكانات و هماهنگي هاي لازم (دعوت ها، خريد ابزار و وسايل مورد نياز، محافظت از فضاي اجراي جلسات هنگام تشكيل آن ها، اجراي تصميمات لازم در غياب روحاني و ثبت درآمدها و هزينه هاي هيئت).

4- يك عدد فايل و مقداري پوشه و مكاني مناسب جهت استفاده از آن در نزديكترين محل به برگزاري جلسات، مثلا در قسمت فرهنگي مسجد و . . .

5- يك دستگاه بلندگو با امكانات لازم جهت استفاده هاي متعدد و مكاني جهت نگهداري آن .

6- وسایل تزیینات مراسم مانند چند دسته گل پلاستيكي زيبا، چند عدد پرچم مشكي يا رنگي و شاد، حداقل 20 عدد لامپ رنگي و يك تابلو مناسب با پايه .

7- مشخص کردن بودجه اي مناسب جهت هزينه اياب و ذهاب روحاني و افرادي كه دعوت مي شوند، چاپ كارت شناسايي اعضاء هيئت، چاپ اوراق و جزوات مسابقات و اعلاميه هاي لازم، خريد جوايز مختصر ماهانه و سه جايزه مهم سالانه جهت ايجاد رقابت در بين گروه ها و . . .

8- يك عدد تخته وايت برد با ماژيك، يك عدد صندلي و در صورت امكان يك عدد ميز كوچك و مناسب همراه با چند رحل قرآن و چند جلد كلام الله مجيد .

9- حدود 50 جزوه دعا كه جامع ادعيه ائمه عليهم السلام باشد

پی نوشت:

اقتباس مختصری از مجله مبلغان ش 18

20 نکته تربیتی درباره نوجوانان پســر

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌ها و وظایفی را که والدین در مقابل نوجوانان خود دارند وظیفه تربیتی آن‌ها به شمار آورد؛ وظیفه‌ای که اگر خوب و درست از عهده آن برآیند، نتیجه‌اش آینده‌ای درخشان و مطمئن برای فرزندان است.

اگر پسر نوجوان دارید حتماً بخوانید!

حالا اگر می‌خواهید به عنوان والدینی دلسوز و مسئول، آینده جسمی و روانی پسران خود را تأمین کنید، رعایت این نکات را فراموش نکنید:

1) پدر و مادر قبل از هر دوست ناباب یا جامعه ناسالمی می‌توانند رفتارهای پرخطر را به فرزندان شان بیاموزند. نتیجه تازه‌ترین تحقیقات روی بیش از ۲۰۰۰ نوجوان که به مصرف سیگار و مواد مخدر و… اعتیاد داشتند، نشان داده که ۴۰ تا ۶۰ درصد از این نوجوانان، برای اولین بار نحوه استعمال مواد دخانی را در خانه و توسط والدین خود آموخته‌اند؛ بنابراین اولین گام در دور نگه داشتن فرزندان از مواد مخدر، استعمال‌نکردن آن‌ها توسط والدین و به ویژه در منزل است.

۲)شما نمی‌توانید از نوجوانتان توقع داشته باشید که مدام در محیط‌های آلوده و در مجاورت افراد معتاد قرار داشته باشد و هیچ تمایل یا حس کنجکاوی نسبت به مصرف مخدرها از خود نشان ندهد؛ بنابراین از رفت و آمد با دوستان یا اقوامی که اقدام به مصرف مخدرها جلوی اعضای خانواده می‌کنند، خودداری کنید.

۳) با پرهیز از رذایل اخلاقی مانند دروغگویی، خشم و عصبانیت بی‌موقع یا ناسزاگفتن، الگوی رفتاری مناسبی برای نوجوانتان باشید.

۴) بسیاری از پدران دوست دارند آینده‌ای را که برای خود متصور بوده‌اند و به آن نرسیده‌اند برای پسرانشان ترسیم کنند، اما خیلی از افسارگسیختگی‌ها و فاصله‌های بین والد و فرزند از همین جا شروع می‌شود. شما به عنوان یک پدر خوب، فقط وظیفه شناساندن راه‌های صحیح و غلط به فرزندتان و مشورت کردن با او در مورد علاقه‌مندی‌هایش را دارید و بهتر است انتخاب نهایی را به عهده فرزندتان بگذارید.

۵) بسیاری از پسران از گوش دادن به نصیحت‌ها و توصیه‌های همیشگی گله‌مندند و فکر می‌کنند که نصیحت بیش از حد یعنی عدم اعتماد خانواده و کوچک شمردن آن‌ها. شما می‌توانید با خریدن انواع کتاب‌ها یا فیلم‌های آموزنده، فرزند خود را نسبت به مسائل و مشکلات موجود در جامعه به طور غیرمستقیم آگاه کنید.

۶) پسران در سنین نوجوانی علاقه خاصی به استقلال، جدا شدن از خانواده و پیوستن به گروه هم‌سالان دارند و نگرانی بسیاری از والدین، از ناشناخته بودن دوستان فرزندشان نزد آن‌هاست.

شما برای اینکه هم فرزندتان را خوشحال کنید و هم با دوستان جدیدش بیشتر آشنا شوید، می‌توانید هر چند وقت یک بار، یک مهمانی دوستانه ترتیب دهید و دوستان فرزندتان را هم با خانواده‌هایشان به صرف یک عصرانه ساده دعوت کنید. شما می‌توانید برای تسلط بیشتر به روابط فرزندتان هم، ماهی یک بار، یک برنامه کوهنوردی با دوستان فرزندتان و خانواده آن‌ها بچینید.

۷) از تحقیر، توهین یا مقایسه‌کردن پسرتان با دیگران به شدت پرهیز کنید؛ چون انجام این اعمال موجب پرخاشگر و زورگو شدن آن‌ها در آینده می‌شود و این گونه فرزندان تحقیر شده بعد از رسیدن به استقلال سعی می‌کنند با توسل به زور وجود و قدرتشان را به دیگران اثبات کنند.

۸)پسران، پدران آینده‌اند و باید مسوولیت‌پذیر بار بیایند؛ بنابراین انجام برخی از کارهای خانه را حتی اگر خیلی کم و پیش پا افتاده باشند به عهده پسرتان بگذارید؛ کارهایی مانند خرید نان یا گذاشتن کیسه زباله بیرون از منزل.

۹) پسران در سنین نوجوانی علاقه زیادی به دیده و پذیرفته شدن از طرف جامعه دارند؛ بنابراین برای این کار اقدام به عوض کردن ظاهر و نوع پوشش خود می‌کنند. در مواجهه با این گونه مسائل، شما نباید با پرخاشگری و توهین فرزندتان را از تغییر ظاهرش منع کنید، بلکه باید با زبانی خوش و دلیل و منطق مناسب، او را تشویق به پذیرفته شدن از راه‌های دیگری غیر از تغییر ظاهر غیر متعارف کنید. از او بخواهید که رشته هنری یا ورزش مورد علاقه‌اش را به صورت حرفه‌ای ادامه دهد و موفقیت‌ها و قهرمانی‌های پیاپی‌اش سبب غرور و افتخار خودش و شما باشد.

۱۰) آزادی مفرط ، بیشتر مخرب است نه موثر. شما با آزاد گذاشتن فرزند پسرتان در هر زمینه‌ای و برآورده کردن همه نیازهای او، فردی متکبر و خودخواه از او می‌سازید و موجب می‌شوید که او فکر کند در همه مکان‌ها و زمان‌ها، هر کاری که دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد، اما وقتی طی زندگی با مسائلی غیر از آنچه باب میل اوست روبرو شود، یأس و ناامیدی سراسر وجودش را فرا می‌گیرد و عاقبت این نوجوانان چیزی نمی‌شود جز احساس پوچی و…

۱۱)پسرها عمدتا عهده‌دار چرخاندن چرخ مالی و اقتصادی زندگی در آینده هستند؛ بنابراین بهتر است پدران، آن‌ها را با مسائل و مشکلات مالی و حساب و کتاب و نحوه صحیح پول خرج کردن آشنا کنند و از نوجوانی پس انداز کردن و صرفه‌جویی را به آن‌ها یاد دهند.

۱2)معمولاً پسرها با پدرانشان راحت‌ترند و بهتر می‌توانند مشکلاتشان را با آن‌ها در میان بگذارند؛ بنابراین به عنوان یک پدر مسوول، روزی یک ساعت از وقتتان را به پسرتان اختصاص دهید و او را در راه حل مشکلاتش یاری کنید. فقط حواستان باشد که خشونت و پرخاش، جایی در راهنمایی‌هایتان نداشته باشد تا فرزندتان از مشورت کردن با شما پشیمان نشود و مشکلاتش را خارج از خانه و به روش‌های نادرست حل نکند.

۱3) پسربچه‌ها علاقه شدیدی به بازی‌های خشن کامپیوتری دارند. برای جلوگیری از ناراحتی‌های جسمی و روحی فرزندتان، از تنها و آزاد گذاشتن او برای ساعت‌ها بازی با کامپیوتر خودداری کنید.

۱4) بد نیست که حساب دخل و خرج فرزندتان را داشته باشید و دورادور بدانید که او پول‌هایش را چه طور خرج می‌کند. شاید باور نکنید اما خرید سیگار می‌تواند به سادگی خریدن یک بسته آدامس یا پفک باشد!

15) به پسرتان بیاموزید که زورگویی و قلدری راه معقول و پسندیده‌ای برای رسیدن به خواسته‌ها نیست؛ بنابراین بهتر است برای حل مشکلاتش راه‌های منطقی و آرام را پیش گیرد تا محبوبیتش پیش اطرافیان بیشتر شود.

16)پسرها به خاطر موقعیت خانوادگی خاصی که در آینده دارند و باید مسوول و مدیر یک زندگی شوند، نیاز زیادی به اعتماد به نفس بالا دارند. شما می‌توانید با سپردن کارهای مهم به پسرتان و گفتن این جمله که «من می‌دانم تو به بهترین شکل ممکن این کار را انجام می‌دهی» اعتماد به ‌نفس فرزندتان را بالا ببرید و حس مفید بودن را به او القا کنید.

17) با مسوولان و مشاوران مدرسه او در تماس باشید تا بتوانید از تغییرات احتمالی روانی یا تحصیلی فرزندتان خبردار باشید.

18)برای این که پسرتان احساس نکند به خاطر جنسش هیچ محدودیتی ندارد، قوانین خانواده را بنویسید و به دیوار اتاقش بچسبانید و حتماً ساعات ورود و خروج را طبق مقررات خانواده درج کنید و اگر دیدید که او از حدش تجاوز کرد، بنا به روحیاتش، تنبیه یا تشویقی برایش در نظر بگیرید تا بهتر شرایط خانواده را بپذیرد.

19) جوری رفتار نکنید که فرزندتان احساس کند برای هر کاری باید نظر شما را رعایت کند و حق انتخاب در هیچ زمینه‌ای را ندارد، این رفتار او را سرخورده می‌کند. انتخاب رنگ اتاق، لباس یا نوع تغذیه را به عهده خودش بگذارید.

20) هیچ گاه در برابر دختر یا فرزند کوچک‌ترتان به پسرتان نگویید که تو بزرگی یا پسری و این رفتارها از تو بعید است. عادلانه قضاوت کنید و به فرزندانتان بیاموزید که به یکدیگر احترام بگذارند و حقوق یکدیگر را هم رعایت کنند.

 منبع: روزنامه سلامت

چند اشتباه که نوجوانان را پنهان کار مي کند

نه مي‌توانيد دست‌هايش را ببنديد و نه مي‌توانيد پاهايش را به زنجير بکشيد. همه وجودش را شوق پرواز فرا گرفته است. مي‌خواهد بپرد. اتاق برايش کوچک است، خانه‌شان کوچک تر، شهرش کوچک‌تر، اصلا دنيا برايش کوچک است. به هيچ‌وجه، زير بار محدوديت و کنترل نمي‌رود. «نوجوان‌ها» را مي‌گويم. معمولا بسياري از نوجوان‌ها با خانواده هايشان سر سازش ندارند و برخي از والدين هم نمي‌دانند صحيح‌ترين واکنش در برابر تغييرات روحيات و اخلاق نوجوانان شان چيست و بايد چه کار کنند؟ «عبدالحسين ترابيان» کارشناس و مشاور خانواده مي‌گويد: نوجواني تولدي دوباره است و همه آسيب‌ها هم در تولدهاست. اگر در زمان تولد اول، مادر کوتاهي کند، فرزند در آينده با يک سري مشکلات جدي و شايد رفع نشدني مواجه مي‌شود. در اين تولد دوم هم فرزند از کودکي جدا مي‌شود تا به نوجواني برسد، اگر والدين نوجوان در اين دوره کوتاهي کنند، شايد هيچ گاه نتوانند آن را برطرف کنند.

خصوصيات دوره نوجواني را نمي‌شناسيد، تهمت نزنيد

دليل بيش‌تر مشکلات خانواده‌ها در رفتار با فرزندان نوجوان شان، اين است که با ويژگي‌هاي دوره نوجواني آشنا نيستند. همين آشنا نبودن، باعث مي‌شود تا باور نکنند که فرزندشان با ورود به دوره نوجواني احساس مي‌کند بزرگ شده است و مي‌تواند براي خودش تصميم بگيرد. اگر والدين بپذيرند که يک سري از رفتارهاي جديد نوجوان‌شان، اقتضاي سن آن‌هاست، واکنش‌هايشان به اين رفتارهاي جديد، منطقي و صميمانه خواهد بود.

مثلاً اگر والديني ببينند که نوجوان‌شان چرت مي‌زند و به اين درک برسند که او به جز کم خوابي هيچ مشکلي ندارد براي اين موضوع با او به جر و بحث نمي‌پردازند که آرامش خود و نوجوان‌شان را به هم بزنند. اما معمولا بسياري از والدين در اين دوران با فرزندان‌شان بسيار سخت‌گيرانه برخورد مي‌کنند که همين رفتار باعث مي‌شود ارتباط مناسب بين والدين با فرزند قطع شود. پيامبر اکرم(ص) هم اين دوره زندگي را دوره وزارت و مشاورت مي‌نامند که نشان از اهميت حفظ عزت نفس نوجوانان دارد.

ارتباط قطع شود، پنهان کاري شروع مي‌شود

اگر والدين مي‌خواهند نوجوان‌شان را هدايت کنند، اولين قدم اين است که بدانند به هيچ وجه نبايد ارتباط آن‌ها با فرزندشان قطع شود. اگر والدين بتوانند يک رابطه همدلانه و صميمانه با فرزندانشان برقرار کنند نه تنها به شخصيت فرزندان برنمي‌خورد بلکه آن‌ها احساس ارزشمندي هم مي‌کنند.

اگر نوجوان احساس کند شما به او اهميت مي‌دهيد، در همه مشکلاتش با شما مشورت مي‌کند و شما به راحتي مي‌توانيد بر رفتارهاي او کنترل بيش تري داشته باشيد. زماني که يک نوجوان مي‌گويد پدر و مادرم مرا درک نمي‌کنند، يعني رابطه بين والدين و نوجوان قطع شده است.

وقتي ارتباط بين والدين و فرزندان قطع شود، فرزند اگر فعاليت يا رفتارهاي اشتباهي داشته باشد، آن‌ها را زيرزميني خواهد کرد. اين زيرزميني شدن فعاليت‌هاي فرزند باعث مي‌شود تا رفتارهاي پر خطر او براي والدين آشکار نشود.

پاسخ منفي نوجوانان به نظارت مستقيم

در دوره نوجواني نظارت مستقيم جواب نمي‌دهد. نظارت مستقيم براي 2 دوره 6 ساله اول زندگي کودک، نه تنها بسيار خوب است بلکه لازم هم هست. در اين 2 دوره فرزندان هم به نظارت مستقيم والدين هيچ واکنشي نشان نمي‌دهند. اما زماني که فرزندان وارد دوره نوجواني(بين 12 تا 20 سال) مي‌شوند اگر نظارت والدين مستقيم باشد، معمولا فرزند آن را تحمل نمي‌کند و ممکن است در برابر آن واکنش‌هاي بسيار تندي هم داشته باشد.

اين که فرزندان نتوانند در دوره نوجواني نظارت مستقيم را تحمل کنند، ايراد از والدين آن هاست که او را مورد نظارت مستقيم قرار مي‌دهند. نوجوان وقتي خودش را تحت نظارت مستقيم والدين مي‌بيند احساس مي‌کند به حريم شخصي‌اش تجاوز شده است، بنابراين واکنش منفي نشان‌مي دهد.

به روز بودن اطلاعات نوجوانان در مقايسه با والدين‌شان

بعضي خانواده‌ها پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي روز را براي نوجوانان‌شان تهيه مي‌کنند در حالي که کم‌ترين اطلاعاتي از امکانات و آسيب‌هايي که ممکن است اين فناوري براي نوجوان شان ايجاد کند، ندارند. براي نمونه برخي از والدين پيشرفته‌ترين تلفن همراه را براي فرزندان‌شان تهيه مي‌کنند اما نمي‌دانند که در تلفن همراه نوجوانشان چه مي‌گذرد. يعني والدين با دست خود آسيب جدي و جديدي براي نوجوانشان ايجاد مي‌کنند. اين پدر و مادرها بايد براي فرزندانشان تلفن همراهي تهيه کنند که حداقل نحوه استفاده از آن را بدانند. اين والدين معمولا پس از مدتي مجبور مي‌شوند نوجوانشان را در استفاده از تلفن همراه محروم کنند که همين موضوع، تنش جديدي ايجاد مي‌کند و اشتباه بعدي والدين است.

«خود رأي» شدن جوانان؛ نتيجه رفتارهاي متضاد والدين

در بعضي خانواده ها، والدين در تربيت نوجوان‌شان يک صدا نيستند. يعني رفتار پدر و مادر با نوجوانشان شبيه هم نيست. در اين خانواده‌ها نوجوان راه خودش را مي‌رود و پدر و مادر هم به فکر مشکلات خودشان هستند.

در اين حالت والدين و فرزندان فقط يک «هم خانه بودن» را در کنار يکديگر تجربه مي‌کنند. در اين خانواده‌ها به جاي اين که والدين در رفتار با نوجوان وحدت رويه داشته باشند، خود نوجوان موضوع اختلاف مي‌شود. مثلا مادر مي‌گويد فرزندش اصلا اين کار را انجام ندهد و پدر اصرار مي‌کند که نوجوان حتما بايد اين کار را انجام دهد و نوجوان هم کاري را که دوست دارد، انجام مي‌دهد.

اين موارد دست به دست هم مي‌دهد تا نوجوان احساس آرامش نکند و به دوستان نامناسب پناه ببرد. اگر در يک خانواده بين اعضاي خانواده، احترام متقابل برقرار باشد، نوجوان کم‌ترين خطر را احساس مي‌کند و در نتيجه رفتارهاي پر خطر او هم به کم‌ترين ميزان ممکن کاهش مي‌يابد.

مسائلي که پيش از ازدواج بايد در نظر گرفت

در قرآن كريم، آيه‌هاي بسيار زيبايي درباره ازدواج آمده است كه تمام ابعاد ازدواج را به خوبي به تصوير مي‌كشد.

در آيه 21 سوره روم، مي‌فرمايد:

از نشانه‌هاي او اين كه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدان‌ها آرام گيريد، و ميانتان دوستي و رحمت نهاد.

آري، در اين [نعمت] براي مردمي كه مي‌انديشند قطعاً نشانه‌هايي است.

اين آيه، سه نكته را در امر ازدواج گوشزد مي‌كند:

آرامش، مودّت و رحمت.

اگر زندگي زوجين بر اساس اين سه اصل باشد، زندگي سرشار از موفقيت و پاكي و خوشي خواهند داشت.

واضح است كه ازدواج، نيازهاي تن و نفس و روان را برآورده مي‌كند، تا انسان در بندگي، ثابت قدم و استوار بماند.

ازدواج، ابزار خوب قرب به خداست و يادمان باشد كه قبل از پرداختن به صورت‌ها و ظواهر، از مهم‌ترين عوامل اقناع طرفين در ازدواج، سيرت پاك و زيباست.

در سيرت پاك و زيبا، اتحاد بينشي، بسيار بيش‌تر است و نتايج و خير زندگي، والاتر.

شرايط پيش از ازدواج

از مهم‌ترين اهدافي كه پيش از ازدواج توسط زوجين، بايد مدّ نظر باشد، هماهنگي در ازدواج است.

مواردي كه اين هماهنگي را تأمين مي‌كنند، عبارتند از:

1- تفاهم و اشتراك نظر

زوجين بايد پيش از ازدواج، تفاهم و اشتراك نظر كافي داشته باشند كه اين امر با بررسي نظرات يكديگر بررسي مي‌شود.

در اين بررسي بايد مواظب باشند چيزي را پنهان نكنند و با يكديگر، شفاف و بدون ابهام سخن گويند تا دريابند كه نظرهايشان چقدر به يكديگر نزديك است، يا مي‌توانند آن‌ها را به يكديگر نزديك كنند.

ذكر اين نكته مهم است كه هماهنگ ساختن دو گونه تفكر، كه با يكديگر شبيه نباشند، شايد پس از ازدواج كاري مشكل باشد.

2- علاقه و محبّت

در نهايت جمع‌بندي‌ها، زوجين بايد به اين نتيجه برسند كه يكديگر را دوست دارند و مي‌توانند دو دوست صميمي و متحد باشند، نه اين كه به علت برخي ملاحظات خاص، تصميم به اين پيوند بگيرند. همه مي‌دانيم كه در محيط دوستي و عشق، بسياري از ايثارها و گذشت‌ها رخ مي‌نمايد.

خلاصه، زوجين بايد يكديگر را دوست بدارند.

3- پرهيز از ازدواج‌هاي تحميلي

بزرگان و پدر و مادر و اساتيد، حتماً بايد زوجين را راهنمايي كنند و راه و چاه را به آنان بنمايانند.

زوجين نيز بايد بدانند كه مشاوره با ديگران در امر ازدواج بسيار پسنديده است.

4- هماهنگي بينش

بينش عبارت است از مجموعه برداشت‌هاي مذهبي، خانوادگي، سياسي و اجتماعي كه بايد ميان زوجين در اين امور، هماهنگي نسبي وجود داشته باشد.

اختلاف‌هاي بينشي، اگر بسيار متفاوت باشند، اختلافات و مشكلات فراواني را در زندگي آينده زوجين به وجود خواهند آورد.

5- اختلاف سنّي

نبايد ميان مرد و زن اختلاف سني برجسته‌اي وجود داشته باشد؛ زيرا در سنين مختلف، برداشت‌ها و حال و هواهاي مختلف داريم كه در صورت اختلاف سني بسيار، مي‌تواند مشكل آفرين باشد.

6- برخورد با مسائل آينده زندگي

اموري چون شغل همسر، ميزان كاركردن، مسكن، وضعيت اقتصادي و انتظارهايي كه زوجين از يكديگر دارند، بايد بررسي شود و توانايي‌هاي آينده، مورد بحث قرار گيرد و وعده‌هاي بي‌جا و بي‌مورد به يكديگر ندهند.

7- مسائل اقتصادي

نزديكي نسبي وضع اقتصادي در زوجين بايد رعايت شود.

گاهي يكي از زوجين كه در وضعيت خوب اقتصادي است و در زندگي زناشويي در وضعيتي نامناسب قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد و اين موضوع بايد پيش از ازدواج بررسي شود.

8- مسائل خانوادگي و محيطي

هر يك از زوجين تحت تأثير ژن، آداب و رسوم و وضعيت اقتصادي حاكم بر خانواده خود، به آداب و احكامي عادت كرده و پايبند شده كه ممكن است با وضعيت طرف ديگر هماهنگ نباشد، و اين مسائل بايد به طور شفاف و بدون پرده‌پوشي در ميان گذارده شود.

9- جهيزيه و مهريه

با توجه به اين كه در شروع شكل‌گيري زندگي، افراط و تفريط‌ها و انتظارهاي بي‌جا، باعث بروز مشكلات و فشارهاي رواني بر زوجين مي‌شود، بايد مواظب باشيم كه در موضوع تعيين جهيزيه و مهريه، از كارهاي نمايشي، پُزدادن‌ها و افراط و تفريط‌ها بپرهيزيم و آن‌چه را به اعتدال و عقل و منطق، نزديك‌تر است، انتخاب كنيم. البته، هم در مورد جهيزيه و هم در مورد مهريه، رعايت حد منطق و نيازها، مطلوب و خوب است.

10- مراسم عقد و عروسي

اغلب شاهد هستيم كه مراسم عقد و عروسي، به علت اين كه از اعتدال و عقل و منطق خارج مي‌گردد، رنج‌آور و عذاب‌آور مي‌شود؛ يعني خرج‌هاي آنچناني و فشارهاي رواني در اوّل زندگي به زوجين و خانواده.

ضمن اين كه مراسم عقد و عروسي، بسيار مطلوب است و بايد حتي الامكان، به يادماندني و خاطره‌انگيز باشد، بايد مواظب باشيم كه افراط و تفريط در كار نباشد. تشريفات بي‌حد و غير منطقي و نمايشي، مشكلات فوري و دراز مدت براي زوجين خواهد داشت.

حقوق متقابل زن و شوهر

با نگاهی به کتاب تحکیم خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث در پیش‌گفتار کتاب یادشده و در معرفی آن، چنین آمده است:

این کتاب،‌ نیاز پژوهشگران مسائل خانواده را به منابع اسلامی تأمین می‌نماید و همۀ خانواده‌ها، به ویژه جوانان، برای رسیدن به زندگی همراه با آرامش، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
بی‌تردید، مطالعۀ این کتاب و برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی بر پایۀ معارف نورانی آن، موجب افزایش آمار ازدواج، تحکیم نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق خواهد بود.
در این کتاب با بهره‌گیری از سخنان پیامبر خدا(ص) و خاندان آن بزرگوار(ع)، موضوعات زیر بررسی شده و در سه بخش به این شرح سامان یافته است:
تشکیل خانواده؛ 2. عوامل تحکیم خانواده؛ 3. آسیب‌های خانواده.
ما در اینجا به گزیده‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

الف. تشویق به پاس‌داشت حقوق خانواده
پیامبر خدا(ص) فرمودند: «هر یک از شما که [به گونه‌ای] سرپرست است، دربارۀ زیردستش بازخواست می‌شود … مرد، سرپرستِ خانوادۀ خویش است و دربارۀ آنها از او بازخواست می‌شود. زن نیز سرپرست خانۀ شوهر خود و فرزندان اوست و دربارۀ آنها از او سؤال خواهد شد.»1

ب. نهی از پایمال کردن حقوق خانواده
در «الکافی» به نقل از جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم(ص) آمده که ایشان فرمودند: «‌آیا شما را از بدترین مردانتان خبر ندهم؟» گفتیم: بله، ای پیامبر خدا!
فرمودند: «بدترین مردان شما کسانی هستند که به مردم، پیوسته تهمت می‌زنند، گستاخند، تنها خورند، دست بخشنده ندارند، بندۀ خود را می‌زنند و خانواده‌شان را [برای تأمین معاش] محتاج دیگران می‌کنند.»

ج. حقوق دو جانبۀ زن و شوهر
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «آگاه باشید که شما را بر زنانتان حقّی است و زنانتان را بر شما حقّی. پس حقّ شما بر زنانتان این است که کسانی را که خوش نمی‌دارید، بر فرش شما راه ندهند و به کسانی که خوش نمی‌دارید، اجازۀ ورود به خانه‌هایتان ندهند و حقّ آنان بر شما این است که جامه و خوراک نیکو برایشان تهیه کنید.»2

د. حقوق زن بر شوهر
امام زین العابدین(ع) در رسالۀ‌ خود معروف به «رسالۀ حقوق» فرمودند: «حقّ زنت، این است که بدانی خداوند او را مایۀ‌ آرامش و هم‌دلی تو قرار داده است. پس باید بدانی که این، لطف و نعمتی است که از سوی خدای به تو تا اینکه او را گرامی بداری و با وی نرم‌خو باشی هرچند حقّ تو بر او، واجب‌تر است. پس حقّ او بر تو این است که با وی مهربان باشی؛ زیرا او اسیر دست توست. باید او را خوراک و پوشاک بدهی و هرگاه نادانی کرد، از او درگذری.»3

ه‍ . حقوق شوهر بر همسرش
پیامبر خدا(ص) در خبر حَولاء فرمودند: «ای حولاء! مرد را بر همسرش این حق است که ملازم خانه‌اش باشد و به او محبّت، عشق و شفقّت بورزد؛ از به خشم آوردن او دوری کند و در پی به دست آوردن خشنودی او باشد؛ به عهد و وعده‌اش با او  وفا کند. از عصبانیت او بپرهیزد؛ کسی را در فرزندانش با وی شریک نگرداند؛ به او اهانت نکند و رنجش ندهد….
پس اگر این کارها را انجام دهد، در روز قیامت دوشیزه‌ای ماه‌روی می‌شود. پس چنانچه شوهرش مردی مؤمن و درستکار بوده، همسر او می‌شود و اگر مؤمن نبوده، مردی از شهیدان او را به همسری می‌گیرد و [دیگر حق، این است که] در غیاب شوهرت خود را معطّر نساز.»4

و. پاداش فرمانبرداری زن از شوهر
رسول الله(ص) فرمودند: «هرگاه زن، پروردگارش را بشناسد و به او و پیامبرش ایمان بیاورد و به برتری خاندان پیامبرش معتقد باشد و پنج نوبت نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد و دامنش را [از گناهان] حفظ کند و از شوهرش فرمان ببرد، از هر در بهشت که خواست، وارد می‌شود.»5

ماهنامه موعود ویژه نامه حقوق، شماره 121

پی‌نوشت‌ها:
1. صحیح بخاری، ج 2، ص 901، ح 2416؛ صحیح مسلم، ج 3، ص1459،ح 20.
2. سنن ترمذی، ج 3، ص 467، ح 1163؛ ج 5، ص 274، ح 3087.
3. من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 621،‌ ح 3214؛ الخصال، ص 567، ح 1.
4. مستدرک الوسائل، ج 14، ص 244، ح 16604.
5. دعائم الاسلام، ج 2، ص 216، ح 799؛ الکافی، ج 5، ص 555، ح 3.

 

 

 

راه هاي پيشگيري از انحراف فکري جوانان

همان‌گونه که در تأمين سلامت جسمي افراد جامعه، اولويت با پيشگيري و ايمن‌سازي افراد است، در تأمين سلامت فکري و اعتقادي جامعه نيز بايد پاک‌سازي محيط از آلودگي‌هاي فکري، رواني و اعتقادي و پيشگيري از گسترش آن را در اولويت قرار داد. به همين دليل سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي بايد به گونه‌اي باشد که محيط خوب و سالمي براي جوانان و نوجوانان فراهم آيد.

لازم است کارگزاران تربيتي، نهادهاي فرهنگي و خانواده‌ها با برنامه‌ريزي منظم، افراد آسيب‌پذير را شناسايي و براي ايمن‌سازي آنان اقدام کنند. همچنين افرادي که مورد تهاجم فرهنگي بيگانه قرار گرفته‌اند، بايد شناسايي شوند تا با استفاده از روش‌هاي پيش‌گيرانه، آنان و ديگران از آلودگي بيش‌تر برحذر باشند. گفتني است در ارائه راهکارهاي پيشگيري از فريب خوردن جوانان و نوجوانان و افتادن آنان در دام افراد و جريان‌هاي منحرف، بايد به شرايط سني، تفاوت‌هاي فردي، شرايط زماني و مکاني و پايگاه فرهنگي و اجتماعي جوانان و نوجوانان توجه کرد. اينک شماري از اين روش‌ها را بر مي‌شماريم:

1. نهادينه کردن شناخت و باورهاي ديني:

بنيادي‌ترين روش براي پيشگيري از فريب خوردن جوانان، گسترش زمينه‌هاي شناخت معارف الهي و دروني‌سازي باورهاي مذهبي است. از آن‌جا که «مذهب» و «خداپرستي» در آيينه فطرت انسان، نقش بسته و «کمال‌جويي» در نهاد انسان نهفته است،(روم،29) کافي است پدران و مادران و کارگزاران فرهنگي با برنامه‌هاي تبليغي و هدايتي، فطرت خداجوي جوانان و نوجوانان را شکوفا سازند. افزايش آگاهي‌ها به همراه دستيابي به معرفت و باورهاي ديني بايد به گونه‌اي باشد که جوانان در برابر تبليغات دشمنان، ايمن شوند.

2. بسترسازي براي حضور جوانان در مکان‌هاي مذهبي:

بچه ها، كامپيوتر و اينترنت

نمي توان تصور كرد كه فرزندان ما بزرگ شوند، رشد كنند، به دانشگاه بروند، وارد حوزه هاي مختلف شوند اما با كامپيوتر سروكار نداشته باشند و شبكه جهاني (اينترنت) را نشناسند. 

دنياي امروز دنياي تلويزيون، ماهواره، كامپيوتر، اينترنت و تلفن همراه است. اين تكنولوژي هاي جديد چنان با سرعت وارد زندگي بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه مي دهند كه نمي توان از كنار آنها با بي تفاوتي گذشت؛ بلكه بايد با آنها به روش صحيح برخورد نمود تا بيشترين سود و استفاده حاصل آيد. همچنان كه اثرات مثبت تكنولوژي هاي نوين در كيفيت زندگي ما قابل انكار نيست؛ در صورت عدم مديريت صحيح نيز ممكن است تأثيرات مضر آن بر زندگي كودكان و نوجوانان ما غيرقابل جبران باشد. كامپيوتر به عنوان يك منبع صحيح و قابل اعتماد براي بچه ها و بزرگسالان مطرح است ولي مسائلي در مورد استفاده از آن وجود دارد كه والدين را نگران مي كند.
يكي از مهم ترين عوامل براي تعيين اثر مثبت يا منفي كامپيوتر مدت زماني است كه كودك يا نوجوان از آن استفاده مي كند و مسئله ديگر نوع فعاليت هايي است كه با آنها درگير است. وقتي بچه براي مدت طولاني از روز پاي كامپيوتر مي نشيند در ساير فعاليت هاي تحصيلي، ارتباطي و اجتماعي دچار عقب ماندگي مي شود. استفاده زياد و كنترل نشده از كامپيوتر موجب افزايش وزن، ركود عملكرد اجتماعي- ارتباطي، گوشه گيري، انزوا و غمگيني مي شود.
بازي هاي خشن كامپيوتري كودكان و نوجوانان را مستعد مشكلات رفتاري و پرخاشگري مي كند ولي اگر از برنامه هاي صحيح آموزشي استفاده شود خلاقيت افزايش مي يابد و فرصتي براي اكتشاف و جست وجوگري در اختيار او قرار مي گيرد. اين در صورتي است كه نرم افزارهايي متناسب با سطح رشدي كودك در اختيارش قرار گيرد تا قدرت تفكر و خلاقيت او شكوفا شود و توانايي حل مسئله در او تقويت گردد. مثلا نرم افزارهاي گرافيكي مي تواند براي كودكان جالب باشد چون انگيزه خلق تصاوير سمبوليك را در آنها بيدار مي كند. محتويات چيزهايي كه كودك در كامپيوتر استفاده مي كند بايد معنادار و متناسب با تجربيات خانه، جانعه و مدرسه باشد. بهتر است كودك درگير فعاليت هايي شود كه به وي اجازه كنترل دهد. از كامپيوتر در كودكان و نوجواناني كه ناتواني يادگيري يا نيازهاي خاص آموزشي دارند مي توان بهره زيادي برد. به خصوص بچه هايي كه ناتواني در زمينه آموزش سنتي دارند مانند كودكان دچار مشكلات يادگيري، توجه و تمركز، مشكلات شنوايي، تكلمي و رفتاري از اين روش هاي خاص بهره زيادي مي برند.
به نكات زير درمورد استفاده از كامپيوتر توجه كنيد:
– استفاده از كامپيوتر براي كودكان زير 3سال توصيه نمي شود. بهتر است تا اين سن كودك درگير ارتباط نزديك تر با والدين، جست وجوي محيط، شكوفا شدن استعدادها و بازي هاي مختلف باشد.
– فعاليت هاي كامپيوتري به شكلي تهيه شود كه باعث خلاقيت و انگيزه كودك شود، به او فرصتي براي كشف كردن و تجربه محيط دهد، قدرت انتخاب دهد و توانايي تخيل، تصور، تفكر، تصميم و حل مسئله را افزايش دهد.
– در مدرسه بهتر است استفاده از كامپيوتر به صورت كار گروهي درآيد. در اين صورت احتمال مشاركت، همكاري و برقراري ارتباط بين بچه ها بيشتر مي شود.
– بهتر است والدين زمان هايي را اختصاص دهند تا همراه بچه ها به يك فعاليت مشترك كامپيوتري مشغول باشند. اين كار باعث مي شود زماني كه كودك يا نوجوان در برنامه اي احساس شكست كرد از طرف والدين كمك شود و از طرفي نيز بر كارهاي او نظارت مي گردد. همچنين مي توانند روي بازي ها و برنامه هاي مختلف بحث و تبادل نظر داشته باشند و امكان يك آموزش دوطرفه به وجود آيد.
– زمان استفاده از كامپيوتر محدود باشد. اگر كودك زمان هاي طولاني سرگرم بازي با كامپيوتر و پلي استيشن يا تماشاي تلويزيون است، زماني را براي بازي هاي گروهي نخواهد داشت و فرصت رشد مهارت اجتماعي و ارتباطي از او گرفته مي شود.
– حتي الامكان سعي شود كامپيوتر با علائق و فعاليت هاي كودك ادغام شود تا اينكه فقط فعاليت و علاقه اصلي او شود.
– بهتر است كامپيوتر در اتاق او نباشد چون والدين نمي توانند روي آن كنترل و نظارت داشته باشند. درمورد بچه هايي كه علاقه زيادي به استفاده از كامپيوتر دارند مي توان از آن به عنوان يك وسيله تشويقي براي افزايش ديگر رفتارهاي مثبت آنها استفاده كرد.
كودكان و اينترنت
رشد سريع تكنولوژي در زمينه اينترنت حوزه جديدي از توجه را به وجود آورده است. اينترنت يك منبع بي پايان اطلاعات است و فرصتي براي تعامل ولي با وجود آن مي تواند يك خطر واقعي براي بچه هايي باشد كه استفاده صحيح از آن را نياموخته اند.
توصيه هاي زير را درمورد استفاده فرزندانتان از اينترنت به كار بنديد:
– زمان استفاده از اينترنت را محدود كنيد.
– به نوجوان بياموزيد هرچيزي كه در اينترنت مي بيند يا مي خواند حتماً درست و واقعي نيست.
– روي سايت هايي كه مراجعه مي كند حتماً نظارت داشته باشيد.
– با اطلاعات و تكنولوژي هاي جديد آشنا شويد. دور ماندن والدين از پيشرفت هاي جديد باعث ايجاد شكاف نسلي بين آنها با فرزندانشان مي شود.
– زمان هايي را اختصاص دهيد تا همراه فرزندتان از سايت هاي مختلف ديدن كنيد، راجع :.7.ه محتواي آنها صحبت كنيد و بازي و فعاليت هايي داشته باشيد. در اين صورت امكان نظارت شما بر فرزندتان فراهم مي شود.
– به فرزند خود بياموزيد كه ارتباط برقرار كردن در اتاق گفت وگو درست مانند صحبت كردن با يك غريبه است و بايد همان احتياط هايي كه در اين زمينه به كار مي رود باز هم رعايت شود.
– به او بگوييد كه هيچ گاه نبايد اطلاعات شخصي و خانوادگي را در اينترنت در اختيار ديگران قرار دهد.
– هرگز با كسي كه در اتاق گفت وگو آشنا شده ملاقات واقعي ترتيب ندهد.
– به بچه ها آموزش دهيد كه همان قوانيني كه در ارتباطات واقعي رعايت مي كنيم مانند فحش ندادن، استفاده نكردن از كلمات ركيك و طنزها و مطالب مبتذل و… بايد در اينترنت نيز به كار گرفته شود.
– فقط زماني اجازه ترتيب پست الكترونيكي را بدهيد كه بدانيد در اين زمينه به بلوغ كافي رسيده است و به طور دوره اي بر پست الكترونيكي و فعاليت هاي اينترنتي او نظارت داشته باشيد.

http://kayhannews.ir

روابط دختر و پسر؛ بايسته ها و آسيب ها

مسأله ارتباط دختر و پسر (صحبت کردن، دوستي‌هاي خياباني، رابطه تلفني و اينترنتي و…) از زواياي مختلفي قابل ارزيابي است که در آغاز اين بحث، به دو نکته مهم آن اشاره مي‌کنيم:

نکته اول: ايام جواني دوره شور احساسات، شوق جنسي و نشاط جسمي است. با بيدار شدن قواي مختلف جسمي، توجه به مسائل عاطفي و جذابيت‌هاي ظاهري جنس مخالف زيادتر مي‌شود. اين بلوغ طبيعي، در پيدايش دوستي‌ها و روابط دختر و پسر تأثير به سزايي دارد.

نکته دوم: انسان موفق کسي است که اهداف مشخص در زندگي داشته باشد و براي رسيدن به آن برنامه‌ريزي نمايد و راه مناسب را انتخاب کند. يک جوان نيز، بايد سعي کند راهي را انتخاب نمايد که او را به يک زندگي ايده آل و سرشار از آرامش، کمال و شادي برساند.

انسان داراي نيازمندي‌هاي روحي و جسمي بسياري است و براي رسيدن به تکامل و آرامش بايد به هر دو بعد مادي و معنوي خود بپردازد؛ از طرفي دين اسلام داراي مجموعه قوانين کامل و جامعي است که به همه نيازمندي‌هاي انسان توجه نموده و در تعاليم خود، مصالح عمومي و سعادت دنيا و آخرت را مدّ نظر قرار داده است.

بر اين اساس، اسلام براي پاسداري از حريم پاک و جلوگيري از انحرافات، رعايت ضوابطي را در روابط دختر و پسر ضروري دانسته و آزادي مطلق و بدون حساب و دوستي‌ها و عشق‌بازي‌هاي مصطلح امروزي را ناپسند و مردود شمرده است. اسلام صحبت کردن زن و مرد را در مواردي ضروري و در جريان رسيدگي به کارهاي روزمره زندگي حرام ندانسته است؛ اما براي پيش‌گيري از پيامدهاي سوء احتمالي، آنان را از اين گونه روابط بر حذر داشته است.

خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايد:

«به مؤمنان بگو چشم‌هاي خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گيرند و عفاف خويش را حفظ کنند! اين براي آنان پاکيزه‌تر است. خداوند از آن‌چه انجام مي‌دهند آگاه است؛ و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاي خود را (از نگاه هوس آلود) فروگيرند و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را، جز آن مقدار که نمايان است، آشکار نکنند».

در اين آيه به صراحت دستور داده شده است که زن و مرد نامحرم به يکديگر نگاه نکنند و از نگاه‌هاي هوس‌آلود پرهيز کنند. به راستي، اگر به اين آيه مبارک عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به يکديگر توجه ننمايند و به هم نگاه نکنند، آيا دوستي‌ها و عشق‌هاي خياباني به وجود مي‌آيد؟

به راستي، آيا روابط ميان دختران و پسران جوان، با آن ميل و کشش جنسي که طبيعت سنّ جواني است، از نگاه‌هاي آلوده و صحبت‌هاي هوس انگيز خالي و مبرّاست؟ آيا با در نظر گرفتن اين کلام صريح الهي مي‌توان حکم جواز اين گونه روابط را صادر کرد؟

شايد عده‌اي مدّعي باشند که ارتباطي مورد نظر ماست که از اين مسائل به دور باشد! در پاسخ اينان بايد گفت: اولاً تجربه و اعترافات زياد مبتلايان، خلاف اين را ثابت کرده و ثانياً اصرار و تأکيدهاي فراواني که امروزه بر اين روابط مي‌شود، شاهدي است بر اين که انگيزه ديگري، هر چند غير‌مستقيم و مخفي، در اين کار موجود است؛ لذا ممکن است روابطي ايجاد شود که در ابتدا به ظاهر عاري از اين گونه مسائل باشد، اما از آن‌جا که سن جواني اوج کشش جنسي و عاطفي است، به تدريج و بر طبق طبيعت بشري، اين روابط، آلوده به نگاه‌ها، صحبت‌ها و رفتاري‌هاي هوس آلود مي‌شود. علامه مجلسي در ضمن حديثي نقل مي‌کند:

«کسي که به حرام دستش را به دست زني برساند، چون به صحراي محشر در آيد، دستش بسته باشد؛ و کسي که با زنان نامحرم، خوش طبعي، شوخي و مزاح کند، خداوند در عوض هر کلمه، هزار سال او را در محشر حبس مي‌کند؛ و اگر زني راضي شود که مردي به حرام او را در آغوش بگيرد، ببوسد يا به حرام با او ملاقات نمايد و يا با او خوش طبعي و شوخي کند، بر آن نيز گناهي همانند آن مرد است.»

حال، قضاوت بر عهده خواننده محترم است که تشخيص دهد «آيا دوستي‌هاي تلفني، رفت و آمدها و روابط ميان دختر و پسر مشمول اين آيات و روايات مي‌شود يا خير؟» آيا باز هم مي‌توان ادعا کرد که اين روابط بدون اشکال است؟

روابط دختر و پسر براي ازدواج

نکته ديگر اين است که بعضي افراد اين روابط را بدين صورت توجيه مي‌کنند که «براي ازدواج، شناخت کامل لازم است و شناخت، بدون ارتباط ممکن نيست»!

در پاسخ بايد گفت: بدون ترديد، دختر و پسر بايد با ديدي باز و با شناختي کامل از استعدادها و خصوصيات شخصي، شخصيتي اخلاقي و فرهنگ يکديگر، زندگي مشترک را شروع کنند، تا در فراز و نشيب‌هاي زندگي هم راز و هم دل يکديگر باشند؛ امّا شناختي کامل و دقيق است که با عقل و خرد و ارزيابي صحيح طرفين به دست آمده باشد؛ بنابراين بايد سعي کنيم از پيش داوري و قضاوت درباره ديگران بپرهيزيم؛ زيرا وقتي به کسي علاقه وافري داشته باشيم ضعف‌هاي او را نمي‌بينيم و اگر از ابتدا نگرش منفي درباره فردي داشته باشيم، خوبي‌هايش را در نظر نمي‌گيريم. بسيار روشن است که با دوستي‌ها و روابط خياباني و تلفني دختر و پسر که زيبايي‌ها و جذابيت‌هاي ظاهري در آن‌ها نقش زيادي دارد و در دنياي احساسات و عواطف غوطه مي‌خورند، شناخت کامل از خصوصيات اخلاقي و سليقه‌هاي فردي حاصل نمي‌شود.

البته، بعد از مطالعه، تحقيق و دقت‌هاي لازم، اگر شرايط مثبت بود و دختر و پسر واقعاً قصد ازدواج با يکديگر را داشتند، مي‌توانند براي اطمينان بيش‌تر و ايجاد هماهنگي و آمادگي براي آغاز زندگي، با نامزدي رسمي و شرعي (به صورت عقد موقت) به خواست خويش برسند.

پرهيزها و توصيه‌هاي لازم

1. بايد به اين نکته توجه کنيم که روابط آزاد دختر و پسر، نه تنها طرفين را به شناخت مورد نياز نمي‌رساند، بلکه چه بسا سبب بدنامي و محروميت از ازدواج مناسب و در خور شأن آنان مي‌شود.

2. همچنين، غوطه‌ور شدن در اين نوع روابط، جواناني را که بايد در بهترين مقطع از سن خود، به دنبال آموختن علم و کسب تجربه براي آينده خويش باشند، در اضطراب و هيجانات بي‌اساس نگه مي‌دارد و با ايجاد فشارهاي روحي و تشويش‌هاي دروني، آرامش را از آنان سلب مي‌کند؛ هيچ گاه اين جوانان طعم شيرين آرامش، شادي و رضايت را در زندگي خانوادگي نخواهند چشيد و هميشه چشم طمع به ديگران خواهند داشت؛ و اين دردي است خانمان سوز که درماني ندارد! اگر نگاهي به کشورهاي غربي و غرب‌زده که در اين زمينه آزادي کامل دارند، بيندازيم، چيزي جز مفاسد گوناگون و معضلات مختلف اجتماعي نمي‌يابيم.

3. علاوه بر اين‌ها، دوستي‌ها و ازدواج‌هايي که بر اين پايه چيده شده‌اند، بسيار متزلزلند؛ هفته نامه‌ها و مجلات خانوادگي مملو از غم‌نامه‌هايي است که دخترها و پسرها درباره دوستي‌ها و ازدواج‌هاي ناکام خود مي‌نويسند! بسياري از آنان وقتي شور و اشتياق اوليه‌شان براي زندگي فرو مي‌نشيند و با واقعيت‌هاي زندگي بيش‌تر و بهتر روبه‌رو مي‌شوند، با يکديگر احساس نوعي بيگانگي و غرابت مي‌کنند و با عدم تفاهم در زندگي مشترک مواجه مي‌شوند. کم نيستند زوج‌هايي که به خاطر اين نوع ازدواج‌ها از هم جدا مي‌شوند. واضح است که خود طلاق هم معضلي بزرگ است، هم براي اجتماع و هم براي آن خانواده از هم پاشيده.

4. از نظر روان‌شناختي، ذهن در استرس‌ها و تنيدگي‌ها تمايل دارد‌ به گذشته خوش خود برگردد. از آن جا که در اين دوستي‌ها، خوشي‌هاي موقتي وجود دارد، پس از ازدواج افراد هنگامي که با اختلاف و ناسازگاري روبه‌رو مي‌شوند، به جاي حل مشکل، به ياد گذشته خود با افراد متفاوت مي‌افتند و سپس تنفر از يکديگر پديد مي‌آيد.

5. تعاليم حيات بخش اسلام، راه درست و متعادل را به انسان نشان داده، و براي پيش‌گيري از روابط نامشروع دختر و پسر، اصول و ضوابط اخلاقي و در دوره جواني، ازدواج را توصيه نموده است.

6. طبق نظر مشاوران امور خانواده، پس از ازدواج حاصل از اين دوستي‌ها، خوره بدبيني به زندگي مي‌افتد و مرد به زن و زن به مرد بدبين مي‌شوند. با اين نگرش که از کجا معلوم او که خارج از عرف و شرع با من دوست شد، با ديگري دوست نشود.

7. در پايان، توصيه مي‌شود جوانان عزيز، عفت و پاکدامني پيشه کنند و دامان خود را به اين‌گونه روابط آلوده نسازند و گام‌هاي اساسي براي پيشرفت و تعالي خود بردارند.

دین‌داری کردن بدون اخلاص،ناخوشایندی ازدین ارائه می‌دهد

دین‌داری کردن بدون اخلاص، چهرۀ ناپسند و ناخوشایندی از دین ارائه می‌دهد/ به جای اینکه سعی کنی فقط «رفتار» خوبی داشته باشی، سعی کن مخلص باشی

به جای اینکه سعی کنی فقط «رفتار» خوبی داشته باشی، سعی کن مخلص باشی

 • ما اگر بخواهیم نماز خوب و باتوجهی بخوانیم باید اذکار نماز را واقعاً باور کنیم. «سبحان ربّی العظیم و بحمده»، «سبحان ربّی الاعلی و بحمده» باید علوّ و عظمت خدا که در این اذکار هست را باور کنیم. ذکر محوری نماز یعنی «الله اکبر» که کبریایی خدا را بیان می‌کند را هم باید باور کنیم. نمی‌شود آدم علوّ و عظمت خدا را باور نکند، بعد یک نماز خوب بخواند.
 • حالا چگونه می‌توان کبریایی و علوّ و عظمت خدا را باور کرد؟ یکی از مهمترین راه‌هایش این است: «به جای اینکه تلاش کنیم رفتار خوبی داشته باشیم، سعی کنیم آدم مخلصی باشیم.» بین این دو مفهوم خیلی فرق هست. گاهی اوقات رفتار درست داشتن، چیزی جز تکبر و قساوت قلب انسان را افزایش نمی‌دهد. به حدّی که گاهی می‌بینید یک چاقوکش حرفه‌ای از انسانی که به ظاهر رفتار خوبی دارد، باصفاتر است و نهایتاً همین باصفا بودن او را نجات می‌دهد و عامل عاقبت به خیری او می‌شود.

دین‌داری کردن بدون اخلاص، چهرۀ ناپسند و ناخوشایندی از دین ارائه می‌دهد

 • دین‌داری کردن بدون اخلاص یا بدون توجه به اخلاص، چهرۀ ناپسند و ناخوشایندی از دین ارائه می‌دهد؛ حتی اگر صدر تا ذیل دین‌داری را درست رعایت کنیم. کسی که رفتار خوب و متدینانه‌ای داشته باشد اما اخلاص نداشته باشد، انگار از روح دین خبر ندارد و روحش نور ندارد. چون بالاخره این نور شماست که باید ساطع شود تا روی دیگران تأثیر بگذارد.
 • البته تأکید ما بر اخلاص، به معنای کم‌رونق کردن کار خوب نیست، طبیعتاً آدم برای اینکه مخلص باشد، باید رفتار خوب هم داشته باشد و اعمال خوب هم انجام دهد. چون کمترین مرتبۀ اخلاص این است که آدم تمام قوت خودش را برای خدا بگذارد(أَدْنَى‏ حَدِّ الْإِخْلَاصِ‏ بَذْلُ الْعَبْدِ طَاقَتَهُ؛ مصباح‌الشریعه/ص37) نه اینکه فقط گاهی اوقات یک کاری برای خدا انجام دهد.

خیلی‌ها توجه ندارند که اگر کارهای خوبشان «به خاطر خدا» نباشد اصلاً ارزش ندارد

 • یک بیماری و مرضی وجود دارد که انسان را به رفتا و و کار خوب دعوت می‌کند ولی به مخلص بودن دعوت نمی‌کند. گاهی اوقات هم، انسان مخلص بودن را فقط به معنای «ریا نکردن» می‌گیرد. در حالی که ممکن است انسان ریا نکند، ولی عمل خودش را «برای خدا» هم انجام ندهد و مثلاً برای دل خودش یا وجدانش انجام بدهد یا به خاطر حسن ذاتی آن کار خوب انجام بدهد(یعنی برای اینکه آن کار ذاتاً کار خوبی است انجام دهد) یا به خاطر صفات ژنتیکی و خانوادگی خودش آن کار خوب را انجام بدهد. مثلاً بعضی‌ها به صورت ژنتیکی سخاوتمند یا مهربان هستند اما بخشندگی یا مهربانی آنها به خاطر خدا نیست. این‌جاست که آدم می‌بیند، اخلاص چقدر غریب است.
 • خیلی‌ها توجه ندارند که اگر کارهای خوبشان «به خاطر خدا» نباشد، اصلاً ارزش ندارد. اصلاً کار خوب انجام دادن و خوب بودن، بهانه‌ای است که تو برای خدا یک کاری انجام بدهی و پروانۀ وجود او باشی.

برای اولیاء خدا خیلی مهم است که خداوند با «چه مقدار محبت» به آنها نگاه کند؟

 • در ادعیه ماه مبارک رمضان، عبارت زیبایی هست که صدا می‌زند: «وَ لَا کَفَفْتُ‏ عَنْ‏ تَمَلَّقِک‏؛ من هیچ وقت از تملّق‌گویی برای تو سیر نمی‌شوم»(مصباح المتهجد/ج2/ص590) یعنی خدایا! من نگاه تو را می‌خواهم، من نظر محبت‌آمیز تو را می‌خواهم.
 • برای اولیاء خدا خیلی مهم است که خداوند با چه مقدار محبت به آنها نگاه کند. این‌قدر مهم است که اولیاء خدا برای افزایش درصد نگاه محبت‌آمیز خدا به آنها، جان می‌دهند. نگاه خدا به قدری اهمیت دارد که بالاترین عذاب قیامت این است که خداوند اصلاً به بعضی‌ها نگاه نکند. خداوند دربارۀ اینها می‌فرماید: «إِنَّ الَّذینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلیلاً أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ وَ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لایَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لایُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ»(آل‌عمران/77) امام صادق(ع) در مورد آیۀ فوق می‌فرماید: سه گروه هستند که در قیامت خدا با آنها سخن نمی‌گوید و به آنها نگاه نمی‌کند: کسى که امامى را که خدا او را منصوب نکرده، منصوب کند یا امامى را که خدا منصوب کرده است انکار کند، و کسى که تصور کند این دو گروه در اسلام سهمى دارند. (قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ لایُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لایَنْظُرُ إِلَیْهِمْ‏ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ‏ مَنْ أَنْبَتَ شَجَرَةً لَمْ یُنْبِتْهُ اللَّهُ یَعْنِی مَنْ نَصَبَ إِمَاماً لَمْ یَنْصِبْهُ اللَّهُ أَوْ جَحَدَ مَنْ نَصَبَهُ اللَّهُ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِهَذَیْنِ سَهْماً فِی الْإِسْلَام‏؛ تحف‌العقول/329)

اخلاص یعنی تو برای «نگاه خدا» کار کنی نه این که برای خودت انسان خوبی بشوی

 • خداوند به بعضی‌ها اصلاً نگاه نمی‌کند و به بعضی‌ها هم نگاه مهربان دارد، اما همین نگاه هم درجه‌بندی دارد. مثلاً نگاهی که خداوند به اباعبدالله‌الحسین(ع) دارد طبیعتاً به ما ندارد. قلب انسان در روز قیامت متوجه نگاه مهربان یا نامهربان خدا می‌شود. این نگاه خدا چیست که اگر به کسی نگاه نکند برایش بدتر از جهنم است؟
 • اخلاص یعنی تو برای «نگاه خدا» کار کنی نه اینکه برای خودت انسان خوبی بشوی و کارهای خوب انجام دهی. واقعش این است که اگر به خاطر خدا خوب نشوی و به این مرحله نیانجامد، تقریباً خوب شدن تو ارزشی ندارد؛ حتی اگر این کارهای خوبت برای تظاهر و ریا و نگاه مردم هم نباشد. نباید این‌طور باشد که جامعۀ مؤمنین به خوب بودن و رفتار خوب بها بدهد، اما به اخلاص توجه نکند.

اگر مخلص باشی تازه می‌فهمی که خداست که دارد با تو تعامل می‌کند

 • وقتی به اخلاص توجه کنی، کم کم می‌توانی تعامل خدا با خودت را ببینی. اگر مخلص نباشی اصلاً خدا را نمی‌بینی اما اگر مخلص باشی می‌فهمی که آن‌طرف میز، خداست که دارد با تو بازی می‌کند. در مقام تشبیه، هر دفعه می‌فهمی که خداوند توپ را کدام طرف دارد می‌اندازد تا تو تمرین کنی و رشد کنی. وقتی چهار دفعه توپ را سمت چپ انداخت می‌فهمی که تو باید سمت چپ خودت را تقویت کنی. وقتی بخواهی مخلص باشی، خواهی دید که خداوند چه بازی‌هایی سرت در می‌آورد که معلوم شود می‌توانی مخلصِ خوبی باشی یا نه؟ تازه از این به بعد وارد بازی می‌شوی و تو را حساب می‌کنند! چون قبل از این، اصلاً ثبت ‌نام نکرده‌ بودی که وارد این بازی شوی. ثبت نامش هم به داشتن «حب الاخلاص» است؛ یعنی اینکه دوست داشته باشی مخلص باشی.(با توجه به این روایت از رسول خدا(ص) که جلسه قبل بیان شد: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطَّلِعُ‏ عَلَى قَلْبِ عَبْدٍ فَأَعْلَمُ فِیهِ حُبَ‏ الْإِخْلَاصِ‏ لِطَاعَتِی لِوَجْهِی وَ ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِی إِلَّا تَوَلَّیْتُ تَقْوِیمَهُ وَ سِیَاسَتَهُ وَ تَقَرَّبْتُ مِنْه‏؛ مصباح الشریعه/ص92)

وقتی سعی می‌کنی اخلاص داشته باشی، تازه عظمت خدا را باور می‌کنی

 • چگونه عظمت خدا را بفهمیم و باور کنیم؟ وقتی تلاش می‌کنی اخلاص داشته باشی، تازه عظمت خدا را باور می‌کنی. مدتی سعی کن اخلاص را رعایت کنی؛ ببین چقدر مخلص بودن سخت است. اگر یک گوشه‌ای از یک عمل تو، چه قبل از عمل، چه در حین عمل و چه بعد از آن (حتی ده سال بعد از عمل) به خاطر غیرخدا بوده باشد، اخلاص عملت از بین می‌رود. حتی اگر یک عمل را به خاطر خدا انجام داده باشی اما بعد از سال‌ها یک کسی بگوید: «آفرین! چه کار خوبی انجام دادی» و تو از این تعریف، خوشت بیاید، معنایش این است که آن عمل مصرفِ خودت شده و دیگر برای خدا نیست لذا اجر عمل خوبت از بین می‌رود.
 • اگر انسان بخواهد عظمت خدا را باور کند، باید عظمت خدا را رعایت کند و رعایت کردن عظمت خدا را کجا می‌توانی تمرین کنی؟ آنجایی که سعی می‌کنی اعمال خودت را «فقط به خاطر» خدا انجام دهی، اما نمی‌توانی، و خدا هم عملی که برای او نباشد را قبول نمی‌کند. تازه اینجا می‌فهمی که مسأله چقدر جدّی است! اخلاص است که عظمت خدا را برای آدم جامی‌اندازد. اخلاص است که خدا را از شوخی بودن در می‌آورد. اخلاص است که اگر روی آن کار کردی، خدا برایت جدّی می‌شود.

اگر سعی کنی اخلاص داشته باشی، خود به خود امراض و صفات روحی بدت از بین می‌رود/سعی کن مخلص باشی تا هوای نفس پنهان خودت را ببینی

 • اگر سعی کنی اخلاص داشته باشی، خود به خود امراض و صفات روحی بدت از بین می‌رود. به جای این که دانه دانه روی امراض روحی خودت کار کنی تا درست شود، به جای همۀ آنها روی اخلاص خودت کار کن. به ما گفته‌اند اخلاص داشته باشید نه اینکه صفات مذموم خود را یکی یکی درست کنید. بچه مذهبی‌هایی که اهل اخلاص نیستند خیلی خطرناک هستند، حتی ملحدین هم این‌قدر خطرناک نیستند!
 • امام صادق(ع) دربارۀ آیه شریفه «إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیم»(شعراء/89) می‌فرماید: «قلب سلیم یعنی اینکه خدا را ملاقات کنی در حالی که احدی غیر از خدا در قلبت نیست؛ الْقَلْبُ‏ السَّلِیمُ‏ الَّذِی‏ یَلْقَى رَبَّهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاهُ»(کافی/ج2/ص16) یعنی روز قیامت این را از تو می‌خواهند که جز خدا کس دیگری اصلاً در قلب تو نباشد و این یعنی اخلاص.
 • برای اینکه هوای نفس پنهان(شهوات پنهان) خود را از بین ببریم، هم راه سلبی داریم و هم راه ایجابی. برخورد ایجابی با شهوات پنهان این است که سعی کنیم مخلص شویم تا هوای نفس پنهان ما رو بیاید. یعنی بدی‌های پیچیده و پنهان روح انسان، کم‌کم خودش را نشان می‌دهد. سعی کن آدم مخلصی باشی، بعد ببین چه موجودات خطرناکی از درون روح تو بیرون می‌آیند! موجودات وحشتناکی که تا قبل از این با آنها اُنس پیدا کرده بودی! سعی کن مخلص باشی تا هوای نفس پنهان خودت را ببینی و از بین ببری.

خالص نگه‌داشتن عمل، خیلی سخت‌تر از انجام دادن عمل است/ عمل مخلصانه عملی است که دوست نداری کسی غیر از خدا بابت آن از تو تشکر کند

 • امام صادق(ع) در تفسیر آیۀ «لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ ما شما را آزمایش کنیم که معلوم شود کدامتان بهترین عمل را انجام می‌دهید»(ملک/2) فرمود: «معنایش این نیست که چه کسی بیشتر کار کرده است، معنایش این است که چه کسی بیشتر کارش به مقصود اصابت کرده و به‌درد خورده است. و اصابت عمل به مقصود، به ترسیدن و حساب بردن از خدا و نیت خالص و صادقانه و خوب است؛ لَیْسَ‏ یَعْنِی‏ أَکْثَرَ عَمَلًا وَ لَکِنْ أَصْوَبَکُمْ عَمَلًا وَ إِنَّمَا الْإِصَابَةُ خَشْیَةُ اللَّهِ وَ النِّیَّةُ الصَّادِقَةُ وَ الْحَسَنَةُ»(کافی/ج2/ص16)
 • حضرت در ادامه می‌فرماید: «اینکه تو عملت را نگه داری تا خالص بشود، خیلی سخت‌تر از انجام دادن عمل است. عمل مخلصانه عملی است که دوست نداری کسی غیر از خدا بابت آن عمل از تو تشکر کند و تو را تحسین کند؛ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى یَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»(همان) چه کسی می‌تواند این‌طوری باشد؟ آیا جز عاشقِ مجنون کسی می‌تواند این حالت را داشته باشد که نخواهد هیچ کسی از او تعریف کند؟ و حتی ناراحت بشود از اینکه دیگران به خاطر اعمالش او را تحسین کنند و اصلاً نخواهد دیگران تحویلش بگیرند. نوزاد معمولاً این حالت را دارد که وقتی مادرش را بخواهد هر کسی غیر از مادرش هم به او لبخند بزند، قبول نمی‌کند بلکه ناراحت هم می‌شود و گریه می‌کند و می‌گوید «فقط مادرم را می‌خواهم».

چرا پروندۀ اعمال برخی از بندگان مخلص خدا، خالی و سفید است؟

 • امام صادق(ع) می‌فرماید: خداوند بندگانی دارد که روز قیامت پروندۀ اعمالشان کاملاً خالی و سفید است. ملائکه از پروردگار می‌پرسند: چرا هیچ چیزی در پروندۀ اعمال اینها ثبت نشده است؟ خداوند می‌فرماید: اینها برخی از بندگان مخلص من هستند که آن‌قدر خلوص‌شان بالا بوده که وقتی کار خوبی انجام می‌دادند حتی دوست نداشتند ملائکه‌ای که اعمال را ثبت می‌کنند هم ببینند، فقط دوست داشتند خدا ببیند! لذا هر وقت اینها می‌خواستند کار خوب انجام دهند، خدا اجازه نمی‌داد ملائکه ببینند و ثبت کنند. اینها حساب‌شان با خود خداوند است. (إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً عَامَلُوهُ بِخَالِصٍ مِنْ سِرِّهِ فَعَامَلَهُمْ بِخَالِصٍ مِنْ بِرِّهِ فَهُمُ الَّذِینَ تَمُرُّ صُحُفُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُرُغاً وَ إِذَا وُقِفُوا بَیْنَ یَدَیْهِ تَعَالَى مَلَأَهَا مِنْ سِرِّ مَا أَسَرُّوا إِلَیْهِ فَقُلْتُ یَا مَوْلَایَ وَ لِمَ ذَلِکَ فَقَالَ أَجَلَّهُمْ أَنْ تَطَّلِعَ الْحَفَظَةُ عَلَى مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ؛ عدة الداعی و نجاح الساعی/ص207) اینها از شدت اخلاص، حتی نمی‌توانند تحمل کنند که فرشتگان الهی نیز شاهد اعمال خوب آنها باشند! واقعاً کسی در محبت به اینجاها می‌تواند برسد؟!

اگر اخلاص داشته باشی، ولایت را می‌پذیری

 • اما اینکه اخلاص با ولایت چه رابطه‌ای دارد، در اینجا مجال بحث دربارۀ آن را نداریم. فقط به ذکر یک روایت اکتفا می‌کنیم که امام صادق(ع) فرمود: «ولایت علی بن ابیطالب(ع) را به مؤمنین عرضه کردند و غیر از مخلصین آن را نپذیرفتند؛ وَ عُرِضَ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِنِینَ‏ فَلَمْ یُقِرَّ بِهِ إِلَّا الْمُخْلَصُون»(تفسیر فرات کوفی/ص428) ‏غیر از مخلصین، بقیه هر کدام یک‌جورهایی از زیر این بار شانه خالی می‌کنند، یا دوری و دوستی را ترجیح می‌دهند. اگر اخلاص داشته باشی، ولایت را می‌پذیری.

رابطۀ اخلاص با غربت چیست؟/گاهی کار خوبی انجام می‌دهی ولی هیچ‌کس قدر تو را نمی‌داند

 • رابطۀ اخلاص با غربت چیست؟ گاهی اوقات خداوند تو را غریب قرار می‌دهد تا به اخلاص تو کمک کند. گاهی خداوند صحنه‌ را طوری طراحی می‌کند که تو یک کار خوبی انجام می‌دهی اما دیگران قدر تو را نمی‌دانند و هیچ کسی هم از تو تشکر نمی‌کند و تو را تحویل نمی‌گیرد. و این تحویل نگرفتن گاهی آن‌قدر شدید است که بندۀ مخلص خدا غریب و تنها از دنیا می‌رود. خیلی از اولیاء خدا غریبانه از دنیا رفتند. البته اولیاء خدا نیاز ندارند که خداوند صحنه را طوری برای آنها غریبانه طراحی کند تا بتوانند اخلاص داشته باشند، یعنی بدون اینکه صحنه غریبانه باشد، نهایت اخلاص را دارند اما وقتی صحنه هم غریبانه می‌شود، غوغا می‌کنند.