آئین غبار روبی مسجد طالب زاده در آستانه ماه مبارک رمضان