گزارش تصویری هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر

سه شنبه مورخ 3 اسفند ماه هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر در استان خوزستان برگزار شد. در این جلسه کتاب ” عقل و علم ” برای افراد شرکت کننده در دوره تدریس شد. که در آن به جایگاه عقلانیت و علم در دین داری و رابطه عقل و علم اشاره و به پرسش های در این زمینه پاسخ داده شد. برخی از پرسش های که در این کتاب به آن پاسخ داده شد می توان بهسوالاتی هم چون؛ آیا کسی که عالم است، عاقل هم است ؟ آیا عاقل بهشتی است ، یا عالم؟ محوریت دین بر عقل می چرخدیا بر علم ؟ و… اشاره کرد.

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/01.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/02.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/03.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/04.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/05.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/06.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/binesh-motahar-95-12/07.jpg”] هشتمین جلسه بینش مطهر[/image_items]
[/image_slider]

 

مشاهده متن کامل خبر

برگزاری هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر

ازسال 1388 جمعی از طلاب و دانشجویان اصفهان با همکاری دانشجویان اصفهانی دانشگاه امام صادق علیه السلام به صورت کاملا خود جوش تصمیم به تاسیس مجمع بینش مطهر استان اصفهان و اجرای این طرح مقدس به صورت فراگیر برای آحاد اشخاص جامعه مِن جمله طلّاب،دانشجویان، دانش آموزان،کارمندان،معلمین،شاغلین و نیز عموم افراد جامعه گرفتند و با لطف و عنایت حضرت حق وهمکاری نهادها و دستگاههای فرهنگی ،در مدت کوتاه یک ساله موفق به شروع فعالیت خود شده و روز به روز در حال افزودن به دامنه ی این فعالیت هستند

برگزاری بینش مطهر در استان

حوزه علمیه امام خامنه ای (مدضلله العالی ) وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه دارن ظهور اهواز، با توجه به این طرح، اولین دوره بینش مطهر، در استان خوزستان را در سال 1393 آغاز نمود. در مدت کوتاهی از اجرای این طرح آقای دکتر هاشمی مسئول بینش مطهر دانشگاه امام صادق (ع)  با مشاهده ظرفیت های و توانایی های این مجموعه پیشنهاد تاسیس دبیر خانه استانی را به مجموعه طلیعه داران ظهور ارائه نمودند.

 

اهداف طرح

یکی از مهمترین مسائل در حوزه فعالیتهای فرهنگی تدقیق و مشخص نمودن اهداف آن طرح، یا فعالیت است تا هم مسئولین طرح و هم مخاطبین آن بدانند به دنبال چه ضرورتی چه اهدافی را پیگیری مینمایند لذا بخشی از اهداف کلی طرح بینش مطهر به شرح زیر میباشد

 

ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی(ص)

 بسط و گسترش اندیشه اسلامی در سطح جامعه

ارتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی جامعه

ارتقاء سطح ایمان و تعبد جامعه با تبیین عاقلانه و عالمانه مبانی دینی

کادر و نیروسازی علمی دینی و تربیت مربی بینش مطهر

 

هشتمین جلسه بینش مطهر

سه شنبه مورخ 3 اسفند ماه هشتمین جلسه از دوره بینش مطهر در استان خوزستان برگزار شد. در این جلسه کتاب ” عقل و علم ” برای افراد شرکت کننده در دوره تدریس شد. که در آن به جایگاه عقلانیت و علم در دین داری و رابطه عقل و علم اشاره و به پرسش های در این زمینه پاسخ داده شد. برخی از پرسش های که در این کتاب به آن پاسخ داده شد می توان به سوالاتی هم چون؛ آیا کسی که عالم است، عاقل هم است ؟ آیا عاقل بهشتی است ، یا عالم؟ محوریت دین بر عقل می چرخدیا بر علم ؟ و… اشاره کرد.

 

 

 

 

 

گزارش تصویری آئین تلبس طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی

برخی از طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای (مظله العالی) وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در مراسمی که همزمان با ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در مسجد حجازی و با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری (نماینده ولی فقیه ) برگزار گردید .آئین تلبس به لباس روحانیت را بجا آوردند .

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/01.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/02.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/03.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/04.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/05.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/06.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/07.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/08.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/09.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/010.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/011.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/012.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/013.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/014.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/015.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/016.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/017.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/018.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/018.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/019.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/020.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/021.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/talabos/021.jpg”] آئین تلبس طلاب[/image_items]
[/image_slider]

روضه خوانی بسیار زیبای حجت الاسلام شحیطاط برای شهدای اربعین

مرکز هنری رسانه ای کوثر وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور اهوازجهت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اربعین 95 حادثه تروریستی حله عراق، کلیپ بسیار زیبایی از روضه خوانی حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط تهیه و تدوین نموده است.

 

مراسم روضه خوانی حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط در تاریخ 95/09/12 در پایان جلسه اخلاق آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، در حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی برگزار شد.

 

 

[button_link size=”medium” src=”http://dl.taliedaran.ir/kosar/rezvan-shohada-01.wmv”]720 p[/button_link]

صوت جلسه اخلاق آیت الله صدیقی در حوزه امام خامنه ای مدظله العالی

آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و موسس حوزه علمیه امام خمینی (ره) در تهران ، در جلسه اخلاقی (جهت مشاهده خبر اصلی کلیک کنید ) که در حوزه امام خامنه ای مدظله العالی وابسته به  مجموعه فرهنگی، تربیتی طلیعه داران ظهور در تاریخ سه شنبه 95/9/9 برگزار شد حضور داشتند.

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/iyatilah-seighi/aytaola-sedeghi.mp3″]

[button_link size=”medium” src=”http://dl.taliedaran.ir/hoze/iyatilah-seighi/aytaola-sedeghi.mp3″]دانلود[/button_link]

برگزاری جلسه اخلاق آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران در اهواز

جلسه اخلاق آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جمع طلاب و اساتید حوزه های علمیه شهر اهواز به میزبانی حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی وابسته به مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور .

 

آیت الله صدیقی یکی از اساتید برجسته اخلاق می باشند که در محضر آیات عظام بهاءالدینی، بهجت، کشمیری و دیگر بزرگان، بهره‌های معنوی فراوان برده است.

03

ایشان در سال 1383، حوزه علمیه امام خمینی (ره) را در تهران (در محله ازگل) پایه گذاری کرد و در سال 1388از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد.

 

از دیگر فعالیت های ایشان می توان  به استاد دروس خارج فقه، تفسیر قرآن کریم و اخلاق اسلامی حوزه‌های علمیه، واعظ و خطیب اخلاقی، دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر اشاره کرد.

01

 

 

جهت دانلود صوت سخنرانی جلسه اخلاق حجت الاسلام والمسلمین آیت الله صدیقی کلیک کنید.

 

 

برگزاری دوره هفتم بینش مطهر ویژه برادران به همراه دوره پنجم خواهران

۱

هفته گذشته دوره‌ی جدید جلسات بینش مطهر با محوریت کتب شهید مطهری برای برادران و خواهران مجموعه طلیعه‌داران ظهور برگزار شد.

 

هفتمین دوره بینش مطهر ویژه برادران  در روز  سه‌شنبه با موضوع کتاب ” تربیت و رشد اسلامی ” با حضور تقریبی چهل نفر از طلاب و کادر تربیتی مجموعه طلیعه داران ظهور ، با حضور آقای دکتر هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید.

لازم به ذکر است دوره‌ی چهارم بینش مطهر خواهران با موضوع کتاب” نهضت حسینی “در روز چهارشنبه در مجتمع فرهنگی آیت‌الله اشرفی اصفهانی با حضور هفتاد نفر از مربیان موسسه رضوان معرفت برگزار شد.

برگزاری اجلاسیه معاونین آموزش حوزه‌های علمیه استان

دومین اجلاسیه سال ۹۵ مسئول معاونت‌های آموزش حوزه‌های علمیه استان خوزستان به میزبانی حوزه علمیه امام خامنه‌ای مدظله‌العالی برگزار شد . در ادامه با مشروح این خبر با ما همراه باشید.

 

حجت‌الاسلام بنی طریف معاونت آموزش حوزه علمیه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با اشاره به اینکه  در این برنامه مراسم تقدیر و تشکری از سه حوزه برتر استان توسط حجت الاسلام والمسلمین بهرامپور مدیر حوزه های علمیه استان خوزستان به انجام رسید، افزودند: همچنین حجت الاسلام ناصری معاونت آموزش حوزه های علمیه استان و حجت الاسلام نیسی پیرامون مباحث آموزشی به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

وی در ادامه تصریح کرد ، دومین اجلاسیه امسال با موضوع جمع‌بندی کمی و کیفی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ و
گفت‌وگو و تصمیم‌گیری در مورد مباحث مربوط به جذب طلاب و انتخاب دروس و امتحانات در سال جدید ادامه پیدا کرد.

 

لازم به ذکر است که اولین اجلاسیه سال ۹۵ در اردیبهشت‌ماه در حوزه علمیه امام خمینی (ره) برگزار گردیده بود.

 

 

 

 

پنجمین جلسه دوره علمی بینش مطهر

پنجمین جلسه دوره علمی بینش مطهر برگزار خواهد شد

پنجمین جلسه دوره ی بینش مطهر ویژه خواهران موسسه رضوان معرفت مورخ سه شنبه 1دیماه و ویژه برادران حوزه علمیه امام خامنه ای (حفظه الله) مورخ 2دیماه در مجتمع شهید محراب ، آیت الله اشرفی اصفهانی(ره) و با حضور دکـتر هاشمی گلپایگانی ( استاد دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار خواهد گردید .

همچنین موضوع دوره خواهران جلد 3 کتب بینش مطهر (آزادی بندگی) و موضوع دوره برادران جلد 8 و 10 کتب بینش مطهر می باشد .

[subscribe2]

خاطره‌ آیت‌الله بهجت از شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین

به گزارش روضه نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ آیت الله بهجت، مرجع عالیقدر شیعه در کلاس درس خارج فقه خود به بیان خاطره ای از مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی و فضیلت و ثواب معنوی این کار پرداخته بودند که در ادامه آن را می‌خوانید:

در اتومبیلی بودیم بین کربلا و نجف، یک جوانی هم همراه ما بود. دید عده‌ای دارند پیاده  برای کربلا می آیند،کوچک بود، نمی‌دانست که اصل پیاده روی خودش فضیلت دارد و گفت، اگر این‌ها ندارند ماشین کرایه کنند، چرا خودشان را اذیت می‌کنند.
در صورتی که نمی‌دانست اصل پیاده رفتن خودش فضیلت دارد، «أفضل الأعمال أحمزها»؛ برترین اعمال سخت ترین آنهاست، اینجاست قضیه  امام مجتبی سلام الله علیه در مسیر مدینه به مکه تداعی می‌کند،  که در روایت آمده است «یساق المحامل بین یدیه»؛ درحالی‌که محمل‌ها به همراهش بود، اما پیاده‌ به‌ سوی حج مشرف می‌شد.

درس خارج فقه، کتاب جهاد، جلسه۲۸
مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره

[subscribe2]

گزارش و تصویر / چهارمین دوره بینش مطهر

چهارمین جلسه دوره ی بینش مطهر برگزار گردید

چهارمین جلسه دوره ی بینش مطهر حول محور کتابهای مسئله ی نفاق و نهضت حسینی شهید مطهری (ره) برای طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای (مدظله العالی) و برخی از مربیان تربیتی مجموعه داران ظهور در این مدرسه علمیه برگزار گردید .

این جلسه مورخ سه شنبه 94/7/21 و با حضور دکـتر هاشمی گلپایگانی ( استاد دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار گردید .

[subscribe2]

تلبس طلاب مجموعه طلیعه داران ظهور و حوزه امام خامنه ای

در آستانه دهه ی با سعادت ولایت ، آیین تلبس طلاب مجموعه طلیعه داران ظهور و مدرسه علمیه امام خامنه‌ای اهواز ، با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری ،  نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ، و خانواده‌های طلاب و جمعی از مسئولان حوزوی ، برگزار شد .

آیت الله موسوی جزایری ، در این مراسم با اشاره به قرار گرفتن در دهه امامت و ولایت و روز انتصاب امام علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر(ص) ، اظهار داشت : در روز غدیر خم و پس از آن که امام علی(ع) به ولایت مسلمین منصوب شد همه افراد یکپارچه با آن حضرت بیعت کردند ، اما متاسفانه گذر زمان ماجراهای تلخی را برای جامعه اسلامی به وجود آورد . وی بر ضرورت تبیین واقعه غدیر تاکید و خاطر نشان کرد : یکی از اقداماتی که باید به آن همت گذاشت خطبه خوانی غدیر است است ؛ چرا که خطبه پیامبر اکرم(ص) در این روز دارای مفاهیم بسیار ارزشمندی برای جامعه اسلامی است.

همچنین در ادامه این مراسم ، حجت الاسلام و المسلمین مالکی ، با توجه به ارتقای کمی و کیفی حوزه علمیه خوزستان ، اظهار داشت : حضور آیت الله جزایری نعمت بزرگی برای حوزه علمیه خوزستان است و تلاش های ایشان زمینه ای را ایجاد کرده تا دیگر نیازی به سفر به قم برای تحصیل نباشد .

حجت الاسلام سید علی جزایری ، مدیر مدرسه علمیه امام خامنه ای نیز در خصوص برنامه‌های این مدرسه علمیه ،گفت : وجه تمایز کادر تربیتی مدرسه علمیه امام خامنه ای ، ارتباط آن با خانواده و مساجد به عناون پایگاه های فعالیت اجتماعی است و الحمدلله در 5 سالی که از تاسیس مدرسه می گذرد ثمرات زیادی از این ارتباط به دست آمده است.

در ادامه مراسم نیز ، جناب آقایان ، حجج الاسلام سید مهدی جزایری ، روح الله عبایی ، محمد پلو زاده ، حمزه جعفری ، حسین باوی ، امین منصوری از طلاب این مدرسه به دست حضرت آیت الله موسوی جزایری معمم گردیدند .

***

تصاویر به روایت :

خبرگزاری رسمی حوزه

***

 حوزه امام خامنه ای

مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه امام خامنه ای

مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه ی علمیه امام خامنه ای (مدظله العالی) با حضور حضرت آیت الله موسوی جزایری ، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و مجلس خبرگان رهبری ، برگزار خواهد شد .

بنا بر این گزارش ، در آستانه عید سعید غدیر خم ، دوشنبه 6مهرماه 94 بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم تعمیم طلاب مدرسه علمیه ی امام خامنه ای (مدظله العالی) و مجموعه طلیعه داران ظهور ، با حضور نماینده ولی فقیه در استان ، در مکان این مدرسه (واقع در کوی فاطمیه – خیابان سلطانی – نبش خیابان شهید مهربند ) برگزار خواهد شد .

قابل ذکر است که هم‌اکنون ۷۰ طلبه در پایه‌های ۳ تا ۷ در این مدرسه علمیه مشغول به تحصیل بوده و با آغاز سال تحصیلی جدید ، ۱۳ نفر دیگر به مجموع طلاب مدرسه افزوده شده .

برپایی کرسی های آزاداندیشی در حوزه پیشینه تاریخی دارد

استاد حوزه علمیه خوزستان:
برپایی کرسی های آزاداندیشی در حوزه پیشینه تاریخی دارد
بر پایی کرسی های آزاداندیشی در حوزه پیشینه تاریخی دارد و در قالب آن ، فضلای حوزه به صورت آزاد ، نظام مند و با رعایت اخلاق و منطق جدال احسن ، در موضوعات معین به اظهار نظر و تبادل آراء می پردازند .

 حجت الاسلام سید علی جزایری ، مدیر مدرسه علمیه امام خامنه ای اهواز ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری«حوزه» در اهواز ، با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در این مدرسه ، اظهار داشت :  بر پایی کرسی های آزاداندیشی در حوزه پیشینه تاریخی دارد و در قالب آن ، فضلای حوزه به صورت آزاد، نظام مند و با رعایت اخلاق و منطق جدال احسن ، در باب موضوعات معین و در حضور حضار به اظهار نظر و تبادل آراء و گفت وگو همراه با استدلال و یا ارائه مستندات می پردازند.

 مدیر مدرسه علمیه امام خامنه ای ، توجه به آثار و پیامدهای مثبت کرسی های آزاد اندیشی را امری ضروری خواند و بیان داشت: بر حوزویان لازم است که با درک عمیق مفهوم آزاد اندیشی و آگاهی از نتایج و پیامدهای مطلوب و سازنده‌ آن، در راستای رشد و تعالی مادی و معنوی کشور گام بردارند.

 وی افزود : کرسی های آزاد اندیشی زمینه تعامل با مراکز گوناگون علمی و شخصیت های اندیش ورز را جهت رونق بخشی و تعمیق پژوهش های علمی و گفتمان سازی در راستای نیازهای بنیادین جامعه اسلام ایران فراهم خواهد آورد .

 استاد حوزه علمیه خوزستان ، کرسی های آزاد اندیشی را گام مهمی در اثبات تجربه های علمی طلاب دانست و بیان داشت: قدم گذاشتن در مسیر رونق بخشی به کرسی های آزاد اندیشی، زمینه ساز ارتقا و توانمندسازی علمی  طلاب علوم دینی خواهد شد .

 وی در پایان، تشکیل کرسی های آزاداندیشی در مناسبات سیاسی جهت بصیرت افزایی و آشنایی طلاب با مسائل روز کشور را از اقدامات برنامه ریزی شده در مدرسه امام خامنه ای خواند و گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال انتخابات و اینکه طلاب علوم دینی به کرّات مورد سئوال مردم قرار خواهند گرفت ؛ تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در این خصوص جهت تقویت بنیه سیاسی طلاب امری اجتناب ناپذیر است .

در حاشیه اردوی میثاق طلبگی / غبارروبی حرم کریمه اهل بیت(س)

آیین غبار روبی از مضجع شریف بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور 70 نفر از طلاب خوزستانی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم طلاب خوزستانی پس از آن که به لباس خادمی و تنظیف حرم مزین مطهر شدند، مراسم خطبه خوانی توسط خادمان حرم مطهر حضرت معصومه(س)، در یکی از صحن های مطهر حضرت برگزار شد.

بنا بر این گزارش، پیش از ورود طلاب به آستانه ضریح ، سخنانی از سوی خادمین آن بارگاه در شان و فضیلت بانوی کرامت بیان شده و پس از آن ذکر مصیبت جانگداز حضرت جواد الائمه(ع) در میان اشک و ناله های زائران دیار عاشقی سر داده شد.

سرانجام، پس از گذشت یک ساعت که طلاب خوزستانی با چشمانی بارانی، پارچه های تنظیف را بر در و دیوار و ضریح مطهربانوی کرامت کشیده و قلوب خود را جلا دادند به سوی مسجد مقدس جمکران حرکت کرده و عرض ارادت خالصانه خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج) اعلام کردند.

میثاق طلبگی

منبع تصاویر : خبرگزاری حوزه

[subscribe2]