مطالب برگزیده در ماه

برگزاری بازارچه کارآفرینی در دبستان بهشت صابرین

امروزه برای پرورش نسلی كارآمد كه بتواند آینده روشنی را رقم زند، باید به فكر راه های افرایش مهارت افراد در نظام آموزشی بود.

یکی از این مهارت ها کارآفرینی است که اکنون به حوزه دانش‌آموزی رسیده است؛ چراکه این امر باید به هدایت تحصیلی و شغلی مناسب دانش‌آموز، از  همان ابتدای کار بی انجامد و از گم‌هدفی و تحصیل بی‌هدف در دانشگاه‌ها نیز جلوگیری کند. 

دبستان پسرانه بهشت صابرین نوین با نگاه به همین رویکرد، در سال تحصیلی 1401-1400جهت آموزش سواد مالی و تقویت هوش مالی دانش آموزان به صورت ماهیانه اقدام به برگزاری بازارچه کارآفرینی نمود.

در این برنامه با رعایت شرایط و قوانین یک بازار رسمی، دانش آموزان در شرایط واقعی محیط بازار قرار گرفتند و محصولات خود را ضمن جذب مشتری و جلب رضایت آن ها بفروش رساندند.

سیدمحمد قاضی مرعشی معاون پرورشی دبستان بهشت صابرین گفت: این بازارچه دارای یک شعبه بانک و یک شعبه اداره قانون باشی می باشد و دانش آموزان موظف هستند در پایان بازارچه گزارش مالی خود را ارائه دهند تا ضمن تبدیل ارز بازارچه به ریال ، پول فروش خود را دریافت نمایند.

شما می توانید با عضویت در کانال دبستان پسرانه بهشت صابرین در پیام رسان گپ، از اخرین برنامه های این دبستان با خبر شوید و گزارش های تصویری را شماهده نمایید. (اینجا کلیک نمایید)

 

 

آثار برتر مسابقه عکاسی و کلیپ سازی با موبایل بهشت نما

تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-01.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-02.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-03.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-04.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-05.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-06.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-07.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-08.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-09.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-010.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-011.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-012.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-012.png”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-013.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-014.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-015.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-016.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-016.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-017.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-017.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-018.png” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-018.png”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-019.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-019.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-020.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-020.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-021.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-021.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-022.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-022.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-023.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-023.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-024.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-024.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-025.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-025.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-026.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-026.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-027.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-027.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-028.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-028.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-029.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/galeri-shohada/shahid-029.jpg”]تصاویر قدیمی از شهدای مسجد حجازی[/image_items]
[/image_slider]

اینفو گرافی به مناسبت عید غدیر خم

مهم ترین اعمال روز عید غدیر خم٬ ویژگی های مهم عید غدیر٬ معرفی مهم ترین راویان واقعه غدیر٬ دلایل و اثبات جانشینی حضرت علی(ع) و منطق استوار غدیر از زبان حضرت زهرا(س) از جمله موضوعات تشریح شده در اینفوگرافیک «واقعه غدیر خم» می باشد که به همت فرهنگسرای گلستان و مرکز مشارکت های فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تبیین و تولید شده است. گفتنی ست مجری این طرح مرکز تخصصی اینفونگاره می باشد.

 

برای مشاهده اینفو گرافی در سایز اصلی بروی تصویر کلیک کنید.

 

اینفو گرافی واقعه عید غدیر خم

 

مصاحبه با مسئول معاونت پژوهش و خبر آماده شدن کتاب جدید

madh-va-madahi

[quote]به بهانه معرفی جدیدترین کتاب معاونت پژوهش موسسه فرهنگی تربیتی طلیعه‌داران ظهور با عنوان “مدح و مداحی ” گفت‌وگوی کوتاهی با حجت‌الاسلام جزایری انجام دادیم و از حال و هوای این روزهای معاونت پژوهش از او پرسیدیم . در ادامه با ما همراه باشید .[/quote]

 

از چه زمانی فعالیت رسمی معاونت پژوهش آغاز شد؟

هم‌زمان با آغاز فعالیت موسسه طلیعه‌داران ظهور در سال ۸۹ به دلیل احساس نیاز به امر تولید محتوا و تحقیق و پژوهش در کار فرهنگی و اهمیت این امر در یک مجموعه فرهنگی و تربیتی ، مجموعه طلیعه‌داران ظهور تصمیم به راه‌اندازی معاونت پژوهش نمود .

 

بخش‌های از فعالیت‌های معاونت پژوهش را معرفی کنید؟

حوزه فعالیت معاونت پژوهش به‌طورکلی به دو بخش فعالیت درون مجموعه و فعالیت‌های برون مجموعه‌ای تقسیم می شود.

از جمله فعالیت های درون مجموعه ای که تأمین نیاز پژوهشی مجموعه و همچنین کمک به تولید فکر ایده پردازی هست ، معاونت پژوهش موسسه طلیعه‌داران ظهور  اقدام به پیش‌نویس سه طرح تربیتی خود (طرح بچه‌های بهشت ، طرح انصار المهدی (عج) ، طرح شهید بهشتی )نمود .که نتیجه این امر منجر به چاپ دو کتاب از این سه طرح شد که شامل کتاب طرح بچه‌های بهشت که ویژه سنین ۱۲ تا ۱۴ سال و طرح انصار المهدی (ع) که ویژه ۱۵ تا ۱۸ سال می‌باشد. و همچنین ۱۵ عنوان جزو آموزش مرتبط با این دو طرح هست که در دسترس کلیه مجموعه‌ها و افراد در سطح کشور قرار گرفت که در همان ابتدای چاپ این دو کتاب و جزوات آموزشی  با استقبال خوبی مواجه شد .

کتاب سوم از این مجموعه که ویژه طلاب و دانشجویان هست در مرحله ویرایش و اصلاح توسط معاونت پژوهش و مسئول موسسه طلیعه‌داران ظهور می‌باشد. که انشا الله تا پایان امسال کار ویرایش آن به اتمام می‌رسد.

۰۱

کمی بیشتر در مورد فعالیت‌های برون مجموعه‌ای ، معاونت پژوهش بگویید؟

 

اگر به‌طور منصفانه به قضیه نگاه کنیم آسیب در جامعه ما هست ، ما نمی‌خواهیم بگوییم که می‌توانیم تمام نیازها را برطرف کنیم ، اما می‌خواهیم بخشی از این نیازها را برطرف کنیم.

ازجمله فعالیت‌های ما در این زمینه تولید یک جزو “عید حضور “برای  انتخابات سال ۹۵ که ویژه روحانیون و مبلغین بود. که در شمار بالا  در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت . این جزوه هم به دلیل اینکه از سطح کیفی و کمی مناسبی برخوردار بود با استقبال خوبی مواجه شد.

از دیگر کارهای که در این زمینه در حال انجام می‌باشد می‌توان به کتاب محله اسلامی ما که به بیان اهمیت مسجد در محله ، رسالت و مأموریت ما در محله ، معرفی یک نظام و چهارچوب از فعالیت‌های یک مسجد در محله می‌پردازد و کتاب دولت اسلامی که ویژه انتخاب سال ۹۶ هست اشاره کرد .که به لطف خدا تا پایان امسال به مرحله چاپ می‌رسند.

۰۲

و اما کتاب مدح و مداحی ، کمی در مورد کتاب توضیح دهید؟

محصولی که در حال حاضر کارهای ویرایش نهایی آن به پایان رسیده است و آماده چاپ است . کتاب ویژه محرم و مداحان هست با عنوان “مدح و مداحی” می‌باشد .

این کتاب برگرفته از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌باشد که در سه بخش ضرورت و اهمیت مداحی و ویژگی مداح و بایدونبایدهای منبر مداحی و روضه‌خوانی می‌باشد. که در حال حاضر کارهای مربوط به چاپ آن در حال انجام می باشد . سعی ما بر این است که کتاب را تا قبل از ماه محرم در دسترس علاقه مندان باشد.

 

و کلام آخر….؟

کار در عرصه پژوهش و تحقیق زیاد است ولی متأسفانه تعداد نیروی انسانی پایین می‌باشد. معاونت پژوهش موسسه طلیعه‌داران ظهور از تمامی کسانی که توانایی و یا علاقه‌مند به فعالیت درزمینه تحقیق ، پیاده کردن صوت سخنرانی و یا ایده پردازی و …. می‌باشند دعوت به همکاری می‌نماید.

 

جهت کسب اطلاعات  بیشتر  با شماره تلفن ۰۹۱۶۸۱۵۱۵۶۲ تماس حاصل فرمایید

 

فرم درخواست همکاری با معاونت پژوهش

[contact-form-7 id=”4831″ title=”دعوت به همکاری معاونت پژوهش”]

 

“مُهر قبول ” ویژه نامه شهید مصطفی رشید پور

[quote]کانون فرهنگی مسجد حجازی به پاس قدر دانی و گرامیداشت از اولین شهید مدافع حرم این مسجد ، این شماره از گاه نامه محله ما را به خاطرات و زندگی شهید مصطفی رشید پور اختصاص داده است . در ادامه با ویژه نامه شهید مصطفی رشید پور با ما همراه باشید.[/quote]

 

 

 

 

 

 

 

 

گلچین تصاویر شبی با شهدا

[quote]هیئت انصار المهدی (عج) سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۹در ویژه برنامه شبی با شهدا آیین وداع و قرائت دعای توسل در کنار پیکر مطهر و پاک ۶۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در معراج شهدای اهواز پادگان شهید محمودوند برگزار نمود . [/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/01.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/02.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/03.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/04.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/05.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/06.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/07.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/08.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/09.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/010.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/011.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/012.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/95/shabi_bashohada-shahrivar/013.jpg”]گلچین تصاویر مراسم شبی با شهدا شهریور ۹۵ [/image_items]
[/image_slider]

گلچین تصاوی اردوی مشهد مقدس ۹۵ – قسمت اول

[quote]مجموعه طلیعه داران ظهور مجری طرح های تربیتی بچه های بهشت و انصار المهدی (عج) و شهید بهشتی  در شهر اهواز که شامل چهار مسجد (حجازی ، بلال ، ولیعصر (عج) و آیت الله اشرفی اصفهانی) به همراه موسسه رضوان معرفت که ویژه دختران مدارس دخترانه شهر اهواز می باشد  در اویل شهریور ماه ۹۵ با جمعیتی بالغ بر ۱۹۰ نفر به اردوی زیارتی و تربیتی مشهد مقدس رهسپار شد . در ادامه با قسمت اول گلچینی از تصاویر اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ با ما همراه باشید.  [/quote]

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/001.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/01.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/002.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/02.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/003.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/03.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/004.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/04.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/005.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/05.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/006.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/06.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/007.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/07.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/008.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/08.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/009.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/09.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/0010.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/010.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/0011.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/011.jpg”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/0012.JPG” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/95/mashhad/golghin-marasemat/012.png”]گلچین تصاویر اردوی مشهد ۹۵-قسمت اول – مراسمات [/image_items]
[/image_slider]

تماشا کنید: صحبت های آقای ثابتی از شفا یافتن توسط امام رضا (ع)

[quote]یکی دیگر از سری مجموعه های حضور در بهشت  که توسط مرکز هنری رسانه ای کوثر ویژه اردوی مشهد مقدس سال ۹۵ مجموعه طلیعه داران ظهور تهیه و تنظیم شده است. صحبت های آقای حمید رضا ثابتی از نوع بیماری و مشکلات که در زندگی خود داشته و چگونگی شفا یافتن توسط امام رضا (علیه السلام ) می باشد که در سه قسمت تهیه شده است . در ادامه با قسمت اول از این مجموعه با ما همراه باشید.[/quote]

 

 

 

 

تماشا کنید:بخش هایی از برنامه های تفریحی اردوی مشهد مقدس-قسمت دوم

[quote]قسمت دوم از سری مجموعه کلیپ های حضور در بهشت با موضوع تفریحات اردوی مشهد مقدس که توسط مرکز هنری رسانه ای کوثر تهیه و تنظیم شده است . جهت مشاهده قسمت اول تفریحات اردوی مشهد مقدس اینجا کلیک کنید.[/quote]

 

 

 

 

تماشا کنید:خاطره گویی دفاع مقدس-قسمت پایانی

قسمت پایانی خاطره گویی دفاع مقدس از سری مجموعه کلیپ های حضور در بهشت ویژه اردوی مشهد ۹۵ که توسط برادر باخرد برگزار گردید. برای مشاهده تمامی ویدئو های سایت به لینک زیر مراجعه کنید.

 

 

 

 

تماشا کنید:بخش هایی از برنامه های تفریحی اردوی مشهد مقدس

[quote]در ادامه مجموعه کلیپ های حضور دربهشت با قسمت اول از برنامه های تفریحی که در اردوی مشهد مقدس مجموعه طلیعه داران ظهور برای اعضای شرکت کنده در خدمت شما هسیم . برای دیدن کلیپ های قبلی مجموعه حضور در بهشت ویژه اردوی مشهد مقدس ۹۵ به لینک زیر مراجعه کنید. [/quote]

 

 

 

مراسم سوگواری امام صادق (ع)/مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی-به روز رسانی

[quote]مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی یکی از مراکز تربیتی مجموعه طلیعه‌داران ظهور مراسم عزاداری سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به مدت سه شب برگزار نمود. در ادامه با گزارش مختصری از این برنامه با ما همراه باشید.[/quote]

مراسم شهادت امام صادق (ع)

حجت‌الاسلام شکرانی مسئول کانون فرهنگی شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی بابیان اینکه این مراسم از شمش مردادماه به مدت سه شب برگزار شد گفتند : حضرت آیت‌الله جزایری امام‌جمعه اهواز و نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در این مراسم حضور داشتند.


ایشان افزودند ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حمید میرباقری در مورد ابعاد مختلف شخصیت وزندگی ششمین پیشوای شیعیان جهان به سخنرانی پرداختند .
گفتنی است که مراسم عزاداری و سوگواری رئیس مکتب جعفری با مداحی ،مداحان حاج صادق آهنگران،حاج رضا نبوی حاج سید محمد امام و کربلایی سید محسن امام همراه بود.


مسئول این کانون فرهنگی با اشاره به اینکه این اولین سابی است که این برنامه برگزار می‌گردد افزودند ، انشا الله این مراسم در سال‌های آینده هم در این مجموعه برگزار خواهد شد.

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/01.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/02.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/03.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/04.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/05.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/06.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/07.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/shahadt-emam-sadegh-95/08.jpg”]عزاداری شهادت امام صادق (ع) [/image_items]
[/image_slider]

 

[quote]انتشار خبر برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام صادق (ع) در وبسایت حلقه وصل -پایگاه خبری و تحلیلی جبهه انقالاب اسلامی . لینک خبر[/quote]

برگزاری نمایش کوه صبر ویژه شبهای قدر

[quote]به همت گروه نمایش مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی  نمایشی با عنوان کوه صبر ویژه شب‌های قدر برگزار شد ، موضع نمایش از کتابی با همین عنوان استخراج‌شده است . در ادامه با ما همراه باشید تا از جزئیات بیشتر از این نمایش بی‌نظیر مطلع شوید.[/quote]

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که یکی از بزرگان یهود خدمت امام علی (ع) می‌رسد و به امام  می‌گوید : ما در کتاب خود خواندیم که خداوند وقتی پیامبری را به رسالت انتخاب می‌کند به او وحی می‌شود که از میان خاندان خود کسی را به‌عنوان جانشین انتخاب کند . و جانشین پیامبر را در زمان حیات پیامبر و بعد از وفات پیامبر او را امتحان می‌کند . و امام علی (ع) شروع به بیان امتحاناتی که از جانب خداوند برای ایشان رخ  می‌دهد می‌کند .

امام علی (ع) می‌فرماید:

[quote]خدای عزوجل جانشینان پیامبر را در وقت حیات آن‌ها هفت بار امتحان می‌کند تا فرمان‌برداری آن‌ها را بیازماید و چون از آن‌ها راضی شد ، به پیغمبران دستور می‌دهد که تازنده‌اند آن‌ها را دوست بدارند و پس از مرگ هم آن‌ها را جانشین خود قرار رهند .[/quote]

هفت امتحان اول شامل ، شهادت دادن به رسالت پیغمبر ، خوابیدن در بستر پیغمبر ، جنگ‌های بدر ، احد ، خندق ، خیبر و بردن نامه پیغمبر و سوره برائت از مشرکین برای مردم مکه می‌باشد

هفت امتحان دوم بعد از وفات پیغمبر برای امام علی (ع) رخ می‌دهد . اولین امتحان همان وفات پیغمبر می‌باشد و ماجرای سقیفه ، صبر و شکیبایی در مقابل کسی که خود را به‌ناحق خلیفه مسلمین می‌دانست ، حل مشکلات مسلمین در زمان خلیفه سوم و جنگ‌های جمل ، صفین و خوارج می‌باشند.

نمایش کوه صبر یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های است که توسط گروه نمایش مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی برگزارشده است . تعداد افراد که در این برنامه چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم درگیر بودند بیش از ۶۰ نفر می‌باشند که شامل افراد گروه هنروران و افراد گروه کادر فنی تیم کارگردانی و نویسندگی و گروه‌های مانند صداپیشگان و فیلم‌برداران و طراحان لباس و صحنه و چندین چند نفر دیگر که غالباً نیروهای جوان و مذهبی خود مجموعه مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی می‌باشند .در ادامه با تصاویری از این نمایش با ما همراه باشید.

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/01.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/02.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/03.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/04.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/05.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/06.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/07.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/08.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/09.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/010.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/011.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/012.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/012.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/013.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/013.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/014.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/014.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/015.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/ashrafi/kohe-sabr/015.jpg”]تصاویر نمایش کوه صبر [/image_items]
[/image_slider]

دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)

[quote]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج) هم‌زمان با طرح بچه‌های بهشت در مدرسه استعدادهای ناب صالحین مجموعه طلیعه‌داران ظهور به‌صورت متمرکز در حال برگزاری می‌باشد. در ادامه با جزئیات این دوره با ما همراه باشید.[/quote]

تابستان یک از فصل‌های پرترافیک برای تمام مجموعه‌های فرهنگی می باشد. مجموعه طلیعه‌داران ظهور هم از این مسئله مستثنا نبوده و در برخی از هفته مجری چندین برنامه به‌صورت هم‌زمان بوده . این هفته ها که شاهد برگزاری دوره تابستانه متمرکز طرح بچه‌های بهشت هستیم ، کادر تربیتی مجموعه برای اعضای طرح انصار المهدی (عج) یکی دیگر از طرح‌های تربیتی مجموعه طلیعه‌داران ظهور دوره تابستانه‌ای با ویژگی‌ها و شرایط منحصربه‌فرد خودش در حال برگزاری است .

دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج) هم‌زمان با دوره طرح بچه‌های بهشت آغاز گردید. با توجه به اینکه اعضای طرح انصار المهدی (عج) ازلحاظ سطح‌بندی پلاتر از اعضای طراح بچه‌های بهشت می‌باشند  برخلاف دوره تابستانه طرح بچه‌ها بهشت که تمرکز تقریباً به‌صورت مساوی بر روی تفریحات و آموزش می باشد. در طرح انصار المهدی (عج) به دلیل شرایط سنی و سطح کیفی اعضا تمرکز بیشتری بر محتوای آموزشی است. در آینده با اخبار بیشتری از دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج) با شما خواهیم بود .

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/02.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/01.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/03.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/04.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/05.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/talie/dore-tabestane-ansar-95/06.jpg”]دوره تابستانه طرح انصار المهدی (عج)[/image_items]
[/image_slider]