برگزاری آزمایشگاه علوم

گزارش تصویری از یک جلسه از درس علوم برای کلاس پایه هشتم در مدر سه استعداد های ناب صالحین

این کلاس با انجام آزمایشات ساده با وسایل معمولی خواص مواد را به دانش آموزان نشان می دهند .

تصاویر /

دوره‌ای مقابله با آسیب‌های اجتماعی

با مشارکت شهرداری کلان‌شهر اهواز و آتش‌نشانی دوره‌ای تحت عنوان مقابله با آسیب‌های اجتماعی برای دانش آموزان کلاس هشتم در شش ساعت با حضور اساتید مجرب برگزار شد.

گزارش تصویری/