تصاویر و صوت پنج شب سوم مراسم نجوای بندگی سال 97

گزارش تصویری شب یازدهم

 

صوت شب یازدهم

 

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_01.mp3″]

دانلود

 

سخنران – آیت الله طبسی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات اول- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات تائبین- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_04.mp3″]

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab11/najva_bandegi_970305_05.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب دوازدهم

 

صوت شب دوازدهم

 

سخرانی – آیت الله طبسی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_01.mp3″]

دانلود

 

روضه- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات محبین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_03.mp3″]

دانلود

 

شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_04.mp3″]

دانلود

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab12/najva_bandegi_970306_05.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب سیزدهم

 

 

صوت شب سیزدهم

 

مناجات – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_01.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاطا

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات شاکین – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”ttp://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab13/najva_bandegi_970307_03.mp3″]

دانلود

 

متاسفانه فایل صوتی سخنرانی و قرائت قرآن ، شب ۱۳ ، ضبط نشده.
به همین جهت از همه همراهان عذرخواهی میکنیم.

 

گزارش تصویری شب چهاردهم

 

صوت شب چهاردهم

قرائت قرآن

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین قربانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات اول حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات حضرت امیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_04.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab14/najva_bandegi_970308_05.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب پانزدهم

 

صوت شب پانزدهم

 

قرائت قرآن – برادر مشهدی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی- حجت الاسلام والمسلمین قربانی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_03.mp3″]

دانلود

 

دعای مجیر – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_04.mp3″]

دانلود

 

مدح- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab15/najva_bandegi_970309_05.mp3″]

دانلود

 

تصاویر و صوت پنج شب دوم مراسم نجوای بندگی سال 97

به گزارش روابط عمومی مجموعه طلیعه داران ظهور؛هفتمین سال است که برنامه «نجوای بندگی» به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی هیئت انصار المهدی (عج) برگزار می‌شود. سلسله برنامه‌های «نجوای بندگی» از شب آخر ماه شعبان در مسجد اشرفی اصفهان به مدت 18 شب آغاز شد و هر شب ساعت 23 میزبان خانواده‌‎ها است.

 برنامه‌های متنوعی در این ویژه‌برنامه برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است که شامل قرائت مجلسی قرآن توسط قاریان، سخنرانی و بیان احکام توسط کارشناسان مذهبی و مراسم مناجات‌خوانی است. در بخش مناجات خوانی ادعیه وارده در ماه مبارک رمضان همچون دعای افتتاح، دعای ابوحمزه ثمالی، مناجات خمس عشر و دعای مجیر خوانده می‌شود.

گزارش تصویری شب ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب ششم

قرائت قرآن- برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_03.mp3″]

دانلود

 

دعا و روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab06/najva_bandegi_970231_04.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب هفتم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_02.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_03.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_04.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab07/najva_bandegi_970301_05.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب هشتم

 

 

 

 

 

 

صوت شب هشتم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_03.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_04.mp3″]

دانلود

 

زمینه و شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_05.mp3″]

دانلود

 

روضه حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab08/najva_bandegi_970302_06.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب نهم

خاطره گویی شهدا – حاج باقر احمد سنام

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_01.mp3″]

دانلود

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_02.mp3″]

دانلود

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_03.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_04.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_05.mp3″]

دانلود

 

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab09/najva_bandegi_970303_06.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب دهم

 

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_01.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_02.mp3″]

دانلود

 

روضه حضرت خدیجه (س) – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_03.mp3″]

دانلود

 

شور- کربلایی شادور

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_04.mp3″]

دانلود

 

زمینه – کربلایی شادور

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab10/najva_bandegi_970303_05.mp3″]

دانلود

 

متاسفانه فایل صوتی سخنرانی و قرائت قرآن ، شب دهم ، ضبط نشده.به همین جهت از همه همراهان عذرخواهی میکنیم.

تصاویر و صوت پنج شب اول مراسم نجوای بندگی سال 97

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ، هم‌زمان با آغاز بهار بندگی و ماه مبارک رمضان، هیئت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه  اهواز طبق سنت چند سال گذشته  مراسم نجوای بندگی با محتوای 18 شب محفل قرآنی، سخنرانی، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی را آغاز نمود.

 

مراسم امسال که از 29 شعبان آغاز شد شامل برنامه‌های از قبیل  برگزاری مراسم سینه‌زنی با توجه به فرارسیدن شهادت حضرت خدیجه (س) و رحلت امام (ره) و شب‌های جمعه و هم‌چنین شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم شعرخوانی  آئینی اشاره کرد و هم چنین در بعضی از شب‌های تلاوت قرآن مجلسی به‌صورت ویژه برگزار می گردد.

در ادامه با گزارش تصویری و صوت پنج شب اول از این مراسم با ما همراه باشید.

گزارش تصویری شب اول

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب اول

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab01/%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C970226-01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab01/najvaye-bandegi970226-02.mp3″]

دانلود

مناجات و روضه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab01/najvaye-bandegi970226-03.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب دوم

 

 

 

 

 

 

صوت شب دوم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-02.mp3″]

دانلود

 

مناجات- حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-03.mp3″]

دانلود

 

دعا – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-04.mp3″]

دانلود

 

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-05.mp3″]

دانلود

 

زمینه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-06.mp3″]

دانلود

شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab02/najvae-bandegi-970227-07.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوت شب سوم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab03/najvae-bandgi970228-01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab03/najvae-bandgi%20970228-02.mp3″]

دانلود

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab03/najvae-bandgi970228-03.mp3″]

دانلود

 

دعا و روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab03/najvae-bandgi970228-04.mp3″]

دانلود

گزارش تصویری شب چهارم

 

 

 

 

صوت شب چهارم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab04/najvai-bandegi-970229-01.mp3″]

دانلود

سخنرانی حجت الاسلام و المسلین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab04/najvai-bandegi-970229-03.mp3″]

دانلود

مناجات – حجت الاسلام  والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab04/najvai-bandegi-970229-04.mp3″]

دانلود

 

گزارش تصویری شب پنجم

صوت شب پنجم

قرائت قرآن – برادر صادقی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_01.mp3″]

دانلود

 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فر

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_02.mp3″]

دانلود

مناجات – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_03.mp3″]

دانلود

دعا – جچت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_04.mp3″]

دانلود

مناجات – حجت الاسلام و المسلمین باوی

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_05.mp3″]

دانلود

روضه – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_06.mp3l”]

دانلود

زمینه – حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_07.mp3″]

دانلود

 

شور – حجت الاسلام والمسلمین شحیطاط

[audio_mp3 url=”http://dl.taliedaran.ir/heyat/97/najve-bandegi/shab05/najva_bandegi_970230_08.mp3″]

دانلود 

گزارش تصویری آیین غبار روبی مسجد حجازی

در آستانه ماه مبارک رمضان،مراسم غبارروبی مسجد حجازی با حضور حجت الاسلام حید آزاد مسئول پایگاه بسیج مسجد حجازی و جوانان و نو جوانان مسجد برگزار شد.

گزارش خبری اخبار جوانه شبکه دو سیما از دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ صبح روز چهار شنبه 26 اردیبهشت  ماه 97 خبرنگار بخش خبری اخبار جوانه شبکه دو سیما جهت تهیه گزارش خبری از پایان یک سال تحصیلی در مدارس در دبستان و پیش دبستان پسرانه تخصصی حفظ قرآن بهشت صابرین حضور داشت.

 

 

 

 

جشن پایان سال پیش دبستان و دبستان بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن پایان یک سال تحصیلی را جشن گرفتند.

بر اساس این گزارش پایه های مختلف این مدرسه هر کدام با برگزاری جشن های مختلف گذراندن یک سال تحصیلی کامل را با کوله باری از تجربه و خاطرات تلخ و شیرین ، به همراه معلمان خود جشن گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدار مسئول مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور با مربیان و معلمان مدارس مرکز استعداد های ناب

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ صبح روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه مربیان و معلمان مدارس پیش دبستانی و دبستان دخترانه بهشت قرآن و پسرانه بهشت صابرین با حجت الاسلام و المسلمین سید علی جزایری مسئول مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور دیدار کردند.

 

حجت الاسلام و المسلمین جزایری در ابتدای جلسه از اهمیت ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و راز و نیاز برای معلمان و مربیان نکاتی را بیان کردند. در ادامه با توجه به فرا رسیدن پایان سال تحصیلی 96-97 به نقد و بررسی عملکرد کادر مدرسه در این سال تحصیلی پرداختند.

 

 

 

جشن پایان سال پیش دبستان و دبستان بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین پایان یک سال تحصیلی را جشن گرفتند.

بر اساس این گزارش پایه اول تا چهارم این مدرسه هر کدام با برگزاری جشن های مختلف گذراندن یک سال تحصیلی کامل را با کوله باری از تجربه و خاطرات تلخ و شیرین ، به همراه معلمان خود جشن گرفتند.

دانش آموزان پایه سوم علاوه بر جشن پایان سال ، حافظ شدن سی جزء از قرآن کریم را با خوردن کیک و شیرینی و روشن کردن فشفه در حیاط مدرسه جشن گرفتند.

دانش آموزان پایه چهارم هم روز های پایان سال خود را با رفتن به یکی از پارکهای شهر اهواز جشن گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشن پایان سال مقطع پیش دبستان مدرسه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ جشن پایان دوره پیش دبستانی مدرسه شهدای رضوان در تاریخ  سه شنبه 97/2/25 در خانه بازی گل نرگس به  برگزار شد.

دختران گل رضوانی با اجرای سرود و شعر ، مسابقه و گرفتن هدایا از مربیان خود و عکسهای یادبود لحظات زیبا وبه یاد ماندنی را برای خود و مربیانشان ترسیم کردند.

 

 

 

 

 

آخرین جلسه اولیاء و مربیان دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ :آخرین جلسه اولیاء و مربیان پیش دبستان و دبستان دخترانه تخصصی حفظ قرآن بهشت قرآن در سال تحصیلی 97_96. درتاریخ سه شنبه 25 اردیبهشت ماه با حضور والدین دانش آموزان مقطع دوم و چهارم دبستان برگذار شد .

 

 

 

 

تیزر اطلاع رسانی مراسم نجوای بندگی

نجوای بندگی

18 شب احیاء و مناجات با خدا

همزمان با آغاز بهار بندگی ، ماه مبارک رمضان ، هیئت انصارالمهدی (عج) اهواز طبق سنت چند سال گذشته محیای برگزاری مراسم نجوای بندگی با محتوای 18 شب محفل قرآنی ، سخنرانی ، قرائت دعاهای وارده و مناجات خوانی شده است .

با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و نوای دلنشین حجت الاسلام و المسلمین شحیطاط

 زمان :

از (چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه) اول تا هجدهم ماه مبارک رمضان ساعت 22:45

مسجد حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی (رض)

به همراه حسینیه کودک برای سنین 5 تا 7 سال

 

 

 

برگزاری مراسم تلبس طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛  مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه امام خامنه ای مدظله العالی،روز جمعه با حضور «آیت الله موسوی جزایری» در مسجد ولایت گلستان برگزار شد.

مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از طلاب آغاز شد و سپس «حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد»، امام جماعت مسجد ولایت ضمن تشکرو عرض خیر مقدم از حضور پرشور مردم مومن و بسیجی به سخنرانی پرداختند.

حضرت آیت‌الله موسوی جزایری با بیان اینکه مسیر ما مسیر ولایت است، بیان کردند: اگر ما در مسیر حرکت خود ثابت قدم باشیم می‌توانیم به خود متکی و در رکاب ولایت منتظرِ فرموده‌های مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و علما باشیم و در مسیر ولایت مصون خواهیم ماند.

وی در پاسخ به سوال برخی از مردم درباره وظایف طلاب و روحانیون توضیح دادند: روحانیون همانند پناهگاهی برای مردم در امر مسائل معنوی هستند و در حقیقت علمای اسلام در برابر خطرات و دفاع از اسلام سینه سپر می‌کنند. طلاب از نظر مسائل مادی و مشکلات مردم نیز می‌توانند خدمت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در ادامه فرمودند: امیدوارم طلاب در مسیر انقلابی که ۴۰ سال از آن گذشته، جوانان ما را ارشاد کنند.

ایشان در پایان تاکید کردند: با توکل به خدا در مسیر ولایت و انقلاب پیروزی از آن ما است.

در ادامه مراسم نیز ، جناب آقایان ، حجج الاسلام محمد امین صفدری ، محمد حسین کاکاوند و رضا طایی زاده از طلاب این مدرسه به دست حضرت آیت الله موسوی جزایری معمم گردیدند .

 

 

 

 

 

 

برگزاری جشن الفبا – پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ دانش آموزان پایه اول پیش دبستان و دبستان دخترانه شهدای رضوان صبح روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه، روزهای پایان سال تحصیلی 96-97 را جشن گرفتند.

دختران گل اول دبستان مدرسه شهدای رضوان به همراه مادران و مربیان خود، پروازشان را در آسمان دانایی و یادگیری حروف الفبا را جشن گرفتند.

گزارش خبری جشن الفبا – پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قرآن

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ دانش آموزان پایه اول پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قران یادگیری حروف الفبا و روزهای پایان سال تحصیلی را جشن گرفتند.

دختران اول دبستانی  بعد از یک سال درس خواندن امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه، یادگیری حروف الفبا را جشن گرفتند. یک روز پر از شادی و نشاط همراه با آروز های قشنگ برای این دختران کوچک.

 

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه بهشت قران علاوه بر یادگیری دروس آموزش و پروش تا پایان دوره ی ابتدای حافظ قرآن خواهند شد.

 

گزارش خبری جشن الفبا – دبستان دخترانه بهشت قرآن اهواز

 

 

دانلود با کیفیت بالا

 

 

 

جشن پایان سال تحصیلی 97_96 | پیش دبستان و دبستان پسرانه بهشت صابرین

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور ؛ در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه دانش آموزان مقطع پیش دبستانی ، دبستان پسرانه بهشت صابرین آخرین روزهای سال تحصیلی 96-97 را جشن گرفتند.

لازم به ذگر است که دانش آموزان مقطع پیش دبستانی این مدرسه موفق به حفظ موضوعی جز چهارم قرآن کریم را در سال تحصیلی 96-97 شدند.