گزارش تصویری یازدهمین یادواره سردان و شهدای مسجد حجازی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ یازدهمین یادواره سرداران و شهدای مسجد حجازی اهواز ، با حضور خانواده های معظم شهدا و دوستداران و همرزمان شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولین استانی از جمله حضرت آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید .

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید حمید حسینی ( رییس اتحادیه های رادیو و تلویزیون های اسلامی عراق ) ایراد سخنرانی داشتند . در ادامه پاسدار و یادگار روزهای حماسه دکتر حسن باخرد (از مشهد) با خاطرات و بیانات خود، یاد روزهای حماسه را زنده داشتند ؛ و پس از آن مداح انقلابی و بسیجی حاج ابوذر بیوکافی (از رشت) با صدای گرم و دلنشین خود مجلس را به فیض اكمل رساندند .

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/01.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/02.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/03.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/04.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/05.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/06.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/07.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/08.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/09.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/09.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/010.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/010.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/011.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/011.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[/image_slider]

 

[image_slider]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/01.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/01.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/02.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/02.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/03.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/03.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/04.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/04.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/05.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/05.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/06.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/06.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/07.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/07.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[image_items link=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/08.jpg” source=”http://dl.taliedaran.ir/marakez/hejazi/95/yadvareh-hejazi/poshte-sahne/08.jpg”]یازدهمین یادواره مسجد حجازی[/image_items]
[/image_slider]