گزاش تصویری از جلسات ختم قرآن در ماه رمضان مسجد بلال