گزاش تصویری از جلسات ختم قرآن در ماه رمضان (مسجد حجازی)

گزاش تصویری از جلسات ختم قرآن مسجد حجازی
برای مشاهد دیگر تصاویر
اینجا کلیک کنید