گزارش تصویری هشت روز از کمک رسانی قرارگاه جهادی شهید موسی اسکندری به سیل خوزستان

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛  قرارگاه جهادی شهید موسی اسکندری به همراه همه مساجد مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور در راستای کمک رسانی به خانواده های که توسط سیل خوزستان آسیب دیده اند فعالیت های مختلفی مانند طبخ روزانه 3000 غذای گرم ، آماده سازی 2000 صبحانه ، جمع آوری و ارسال کمک های مردمی، اعزام پایاپی نیروهای جهادی به مناطق آسیب دید و … انجام داد.

در ادامه تصاویر برخی از این فعالیت ها را مشاهد می نمایید.

سه شنبه 20 فروردین

چهار شنبه 21 فروردین

پنج شنبه 22 فروردین

جمعه 23 فروردین

شنبه 24 فروردین

یک شنبه 25 فروردین

دو شنبه 26 فروردین

سه شنبه 27 فروردین

چهار شنبه 28 فروردین