گزارش تصویری دومین جلسه شورای دبیران-دبیرستان استعدادهای ناب صالحین

به گزارش مجموعه فرهنگی طلیعه داران ظهور؛ به منظور تبین وتشریح برنامه های آموزشی و تربیتی دبیرستان استعدادهای ناب صالحین در سال تحصیلی 97-98وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص اهتمام وافر دبیران در فرایند ارزشیابی مستمر و تبادل نظرات ” دومین جلسه شورای دبیران روز سه شنبه 13 آذر ماه در محل دبیرستان برگزار شد .